ΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ – Διαβάστε το κοστολογημένο πρόγραμμα της ΝΔ

 

 

Ένα συνολικό σχέδιο για την έξοδο της χώρας από την κρίση διαμορφώνει το τελευταίο διάστηµα η Νέα ∆ηµοκρατία,

το οποίο θα στηρίζεται σε συγκεκριµένες µεταρρυθµίσεις στην Παιδεία, όπου τα σχολεία χρειάζονται µεγαλύτερη ελευθερία ανά εκπαιδευτική µονάδα, στην Υγεία, όπου απαιτούνται βελτιώσεις της πρωτοβάθµιας φροντίδας, στο ∆ηµόσιο, όπου είναι αναγκαία η αξιολόγηση, και στη ∆ικαιοσύνη, ενώ στο πλαίσιο αυτό θα επισπευσθούν οι αποκρατικοποιήσεις.

«Με όπλο αυτό το συνολικό σχέδιο µεταρρυθµίσεων, συν το ελληνικό σχέδιο ανάπτυξης της οικονοµίας, η Νέα ∆ηµοκρατία θα διαπραγµατευτεί πιο αποτελεσµατικά το ζήτηµα των πρωτογενών πλεονασµάτων, έτσι ώστε να περιοριστεί η λιτότητα, να δηµιουργηθεί περιθώριο µεγαλύτερων φορολογικών περικοπών και να αποκτήσει η χώρα ισχυρή αναπτυξιακή δυναµική», συνηθίζει να λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ίδιος υποστηρίζει στις συζητήσεις του ότι µε τη Ν.∆. στην κυβέρνηση το κράτος θα νοικοκυρευτεί.

Σηµειώνεται ότι το πρώτο εννεάµηνο του 2016 οι προϋπολογισµοί των ∆ΕΚΟ και των νοµικών προσώπων της Γενικής Κυβέρνησης έχουν πέσει έξω κατά 214.000.000 ευρώ. Βασικό µέρος του «γαλάζιου» σχεδίου θα είναι η επιθετική µείωση φόρων και δαπανών, «για να πάρει µπρος η οικονοµία». Η Νέα ∆ηµοκρατία θα καταθέσει συγκεκριµένες και κοστολογηµένες µειώσεις φόρων, οι οποίες θα συνοδευτούν από ισοδύναµη µείωση δαπανών. Μεταξύ άλλων έχει δεσµευτεί για µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε δύο χρόνια, µείωση του φόρου επιχειρήσεων από το 29% στο 20%, µείωση του φόρου στα µερίσµατα από 15% σε 5%, µείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από το 24% στο 13%, κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί και αύξηση του ορίου υπαγωγής στον ΦΠΑ από τις 10.000 στις 25.000 ευρώ. Αυτές οι µειώσεις θα συνοδευτούν από ανάλογες περικοπές δαπανών, όπως 200 εκατ. ευρώ από τη µείωση των καταναλωτικών δαπανών του ∆ηµοσίου κατά 12% και 400 εκατ. ευρώ από τη βελτίωση των αποτελεσµάτων των ∆ΕΚΟ και όλων των νοµικών προσώπων της Γενικής Κυβέρνησης.

Επίσης, 150 εκατ. ευρώ από την αναστολή των προβλεπόµενων αυξήσεων στους δηµοσίους υπαλλήλους, 140 εκατ. ευρώ από τη µείωση των δαπανών για τόκους στα έντοκα γραµµάτια του ελληνικού ∆ηµοσίου, φτάνοντας το κόστος στο ύψος του 2014. Ακόµη, 140 εκατοµµύρια ευρώ από τον εξορθολογισµό της κρατικής επιχορήγησης στα ευγενή Ταµεία, 100 εκατοµµύρια ευρώ από τον συµψηφισµό οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ µε αγροτικές επιδοτήσεις, 150 εκατοµµύρια ευρώ από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τις ηλεκτρονικές προµήθειες και την Εθνική Στρατηγική για το Φάρµακο, 20 εκατοµµύρια ευρώ από τη συγχώνευση κτιριακών υποδοµών και 75 εκατοµµύρια ευρώ τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και 300 εκατοµµύρια ευρώ στην τετραετία από τη διατήρηση της υπάρχουσας σχέσης προσλήψεων αποχωρήσεων στο ∆ηµόσιο. Επίσης, 100 εκατοµµύρια ευρώ τον πρώτο χρόνο και 400 εκατοµµύρια ευρώ στην τετραετία από την κατάργηση δοµών που δηµιουργήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ από τις αρχές του 2015 και από τη στρατηγική εκχωρήσεων (outsourcing) στον ιδιωτικό τοµέα. Συνολικά, η περιστολή των δαπανών από αυτή τη δεκάδα παρεµβάσεων εκτιµάται ότι θα φθάσει το 1,5 δισ. ευρώ τον πρώτο χρόνο.