1868: Σαν σήμερα Ιδρύεται η Ανακτορική Φρουρά, η σημερινή Προεδρική Φρουρά.

Η ιστορία της Προεδρικής Φρουράς ξεκινά στης 12 Δεκεμβρίου του 1868 ως μάχιμο και τελετουργικό ’γημα ταυτόχρονα. Από το 1914,


Περισσότερα