1851: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ο πιο διακεκριμένος γλύπτης της νεότερης Ελλάδας

Ο Γιαννούλης Χαλεπάς ήταν ο πιο διακεκριμένος γλύπτης της νεότερης Ελλάδας και με το έργο του επηρέασε και εξακολουθεί να


Περισσότερα

1204: Σαν σήμερα ο δόγης της Βενετίας Ερρίκος Δάνδολος αγοράζει σε τιμή ευκαιρίας ) την Κρήτη από τον Βονιφάτιο τον Μομφερρατικό.

          Η Δ΄ Σταυροφορία είχε δραματικές εξελίξεις και συνέπειες ολέθριες για τη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Με την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως το


Περισσότερα