Αλμυρός Ηρακλείου

Δυτικά της πόλης του Ηρακλείου ρέει ο Αλμυρός
ποταμός που πηγάζει από τη γη και
σχηματίζει έναν υδροβιότοπο.
Δίπλα από την πηγή ξεκινάει το μικρό φαράγγι της Κέρης 
ή Ποροφάραγγο ή των τριών εκκλησιών.
 
 
 
Λένε ότι λίγοι τολμούν να διανυκτερεύσουν εδώ
 
Δυστυχώς τα μπάζα είναι μέρος του τοπίου