Ο Χριστός ίδρυσε μία, ή πολλές Εκκλησίες;

Ο Χριστός ίδρυσε μια φυσικά Εκκλησία. Η Εκκλησία ως συνάθροιση, σύναξη ανθρώπων, φέρει μέσα της το στοιχείο της ενότητος. Είναι ενότητα. Η πολλότητα εκκλησιών αναιρεί την ενότητα αυτή. Αποτελεί αντίφαση.