Πολιτικοί, επιχειρηματίες και το (διαρκές) αδίκημα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος

Αυτή η φάμπρικα με το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος που είναι αδίκημα διαρκές και δεν παραγράφεται έχει θορυβήσει πολιτικούς και επιχειρηματίες.

Γιατί μπορεί η διασταλτική αυτή ερμηνεία του νόμου να εφαρμόζεται πιλοτικά στον Γιάννο Παπαντωνίου, αλλά ενέχει μεγάλους κινδύνους για πολιτικούς, μεσάζοντες, προμηθευτές του δημοσίου, εργολάβους και άλλους μεγαλόσχημους παράγοντες.

Βέβαια οι επιχειρηματίες μπορούν να δικαιολογήσουν ένα μαύρο λογαριασμό και να αποδώσουν το ποσό που περιέχει σε φοροδιαφυγή οπότε αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της κατάσχεσης και της πλημμεληματικής δίωξης.

Αν όμως βρεθεί κάποιος λογαριασμός σε πολιτικό πρόσωπο, δήμαρχο ή άλλο δημόσιο πρόσωπο, το ζήτημα αλλάζει και μπορεί να διωχθεί για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, που επισείει ποινή ισόβιας κάθειρξης.