Η ΕΥΔΑΠ θα προσλάβει για δύο μήνες 400 φοιτητές

Αναμένεται η δημοσιοποίηση της προκήρυξης

Ο μηνιαίος μισθός για κάθε φοιτητή ή φοιτήτρια θα ανέρχεται στο ποσό των 456,60 ευρώ

Προκήρυξη για την απασχόληση στις Υπηρεσίες της 400 φοιτητών-φοιτητριών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών), για τους θερινούς μήνες Ιουλίου-Αυγούστου 2017, θα ανακοινώσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Ο μηνιαίος μισθός για κάθε φοιτητή ή φοιτήτρια θα ανέρχεται στο ποσό των 456,60 ευρώ και η εργοδοτική εισφορά για ασφάλιση ατυχήματος σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης θα βαρύνει την Εταιρεία.

Aν ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων υπερβαίνει τις 400, η επιλογή θα γίνει μετά από διενέργεια κλήρωσης ενώπιον Συμβολαιογράφου, παρουσία τριμελούς Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα στο dimosio.gr