Προσλήψεις 555 εποχικών σε κατασκηνώσεις Δείτε τις ειδικότητες

 

Με 555 εποχικούς υπαλλήλους θα καλύψουν τις ανάγκες των κρατικών κατασκηνώσεων τα υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εσωτερικών και Εργασίας, τα οποία με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζουν τόσο τον αριθμό των θέσεων, όσο και την αναλυτική κατανομή των ειδικοτήτων.

Σύμφωνα με το dimosio.gr ο χρόνος απασχόλησης των νέων εργαζομένων ορίζεται σε τρεις μήνες, ενώ ο αριθμός των προσληφθέντων δεν θα ξεπερνά τα 555 άτομα.

Αναφορικά με τις ειδικότητες που θα προκηρυχθούν, οι πολυπληθέστερες είναι οι ακόλουθες:

KATASKINOSEIS

 

Σύμφωνα με τη ΚΥΑ, από τις προσλήψεις προκαλείται εφάπαξ δαπάνη κατά το τρέχον οικονομικό έτος, το ύψος της οποίας, αν και δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς, λόγω της ιδιαίτερης φύσης λειτουργίας των Κατασκηνώσεων, εκτιμάται, πάντως, ότι δεν θα υπερβεί το ποσό των 2,8 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη δαπάνη, όπου περιλαμβάνεται η μισθοδοσία του προσωπικού και πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των κατασκηνώσεων, θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του οικονομικού έτους 2017, με τις οποίες ακολούθως θα επιχορηγηθούν οι Δήμοι που θα λειτουργήσουν φέτος τις κατασκηνώσεις τους.