Τα παράξενα και αστεία των γιορτών σε 22 φωτογραφίες

Μπορεί οι γιορτές να έφτασαν σιγά-σιγά στο τέλος τους, όμως φαίνεται πως δεν τα είχαμε δει όλα ακόμη…

Τα παράξενα και αστεία των γιορτών σε 22 φωτογραφίες (2)

Τα παράξενα και αστεία των γιορτών σε 22 φωτογραφίες (3)

Τα παράξενα και αστεία των γιορτών σε 22 φωτογραφίες (4)

Τα παράξενα και αστεία των γιορτών σε 22 φωτογραφίες (5)

Τα παράξενα και αστεία των γιορτών σε 22 φωτογραφίες (7)

Τα παράξενα και αστεία των γιορτών σε 22 φωτογραφίες (8)

Τα παράξενα και αστεία των γιορτών σε 22 φωτογραφίες (9)

Τα παράξενα και αστεία των γιορτών σε 22 φωτογραφίες (10)

Τα παράξενα και αστεία των γιορτών σε 22 φωτογραφίες (11)

Τα παράξενα και αστεία των γιορτών σε 22 φωτογραφίες (12)

Τα παράξενα και αστεία των γιορτών σε 22 φωτογραφίες (13)

Τα παράξενα και αστεία των γιορτών σε 22 φωτογραφίες (14)

Τα παράξενα και αστεία των γιορτών σε 22 φωτογραφίες (15)

Τα παράξενα και αστεία των γιορτών σε 22 φωτογραφίες (16)

Τα παράξενα και αστεία των γιορτών σε 22 φωτογραφίες (17)

Τα παράξενα και αστεία των γιορτών σε 22 φωτογραφίες (18)

Τα παράξενα και αστεία των γιορτών σε 22 φωτογραφίες (19)

Τα παράξενα και αστεία των γιορτών σε 22 φωτογραφίες (20)

Τα παράξενα και αστεία των γιορτών σε 22 φωτογραφίες (21)

Τα παράξενα και αστεία των γιορτών σε 22 φωτογραφίες (22)

Τα παράξενα και αστεία των γιορτών σε 22 φωτογραφίες (6)