ΕΛΛΑΔΑ

Άρχισε η ώρα των κατεδαφίσεων αφού έγινε η καταστροφή!!

 

 

Του Giannis Koutris