ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ένα κρητικό σπίτι στα 1911 

Μια γνωστή φωτογραφία του Fred Boissonas που τραβήχτηκε το 1911 στην Κρήτη, στους Λάκκους Χανίων.
Δείχνει ένα τυπικό σπίτι της Κρήτης την εποχή εκείνη.

patris.gr/