ΚΡΗΤΗ

Έρχεται νέο αστυνομικό γραφείο στο κέντρο της πόλης

Πού θα βρίσκεται και τί υποθέσεις θα εξυπηρετεί

Προ των πυλών είναι πλέον η ίδρυση και λειτουργία αστυνομικού γραφείου στο κέντρο του Ηρακλείου, μετά τη νέα τροποποιητική απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο επί της απόφασης παραχώρησης δημοτικού χώρου στην οδό Κοζύρη προς την Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου…

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων θα πρέπει να τονιστεί ότι δε μιλάμε για κανονικό Αστυνομικό Τμήμα, αλλά για αστυνομικό γραφείο εξυπηρέτησης των πολιτών που θα μπορούν να διευθετούν εκεί εκκρεμότητες και γραφειοκρατικά ζητήματα για να μην πηγαίνουν μέχρι το Αστυνομικό Μέγαρο στα Δύο Αοράκια.

Η σχετική συζήτηση γύρω από την πλήρη απουσία αστυνομικών υπηρεσιών από τον αστικό ιστό της πόλης άνοιξε λίγο μετά το “κλείσιμο” του Αστυνομικού Μεγάρου επί της λεωφόρου Δικαιοσύνης και τη μετεγκατάσταση όλων των αστυνομικών υπηρεσιών στο νέο Αστυνομικό Μέγαρο, στα Δύο Αοράκια.

Βεβαίως στο βασικό “μενού” των προβληματισμών και των συζητήσεων έχει βρεθεί όλα αυτά τα χρόνια το θέμα της έλλειψης ενός Α.Τ. στο κέντρο. Επί της λειτουργίας αστυνομικού τμήματος με τη γνωστή μορφή που το έχουμε συνηθίσει δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Ωστόσο, έχει ανοίξει διάπλατα πλέον ο δρόμος για τη λειτουργία αστυνομικού γραφείου εξυπηρέτησης πολιτών.

Τον δρόμο άνοιξε η απόφαση που πήρε τον Αύγουστο το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για την παραχώρηση δημοτικού χώρου, εμβαδού 20 τ.μ., επί της Κοζύρη, στην περιοχή του Δημοτικού Μεγάρου της πλατείας Δασκαλογιάννη.

Στον Δήμο διαπίστωσαν ότι έπρεπε να τροποποιηθούν οι όροι παραχώρησης του δημοτικού χώρου προς την Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, κάτι που έγινε προ ημερών.

Με τη νέα τροποποιητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι όροι παραχώρησης διαμορφώνονται, μεταξύ άλλων, ως εξής:

– Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου θα χρησιμοποιήσει τον χώρο αποκλειστικά ως γραφείο εξυπηρέτησης δημοτών-επισκεπτών. Δεν έχει δικαίωμα να κάνει διαφορετική χρήση του ακινήτου, ούτε να παραχωρήσει χωρίς άδεια του Δήμου τη χρήση του σε τρίτο, ούτε να το εκμισθώσει σε τρίτο.

– Η διάρκεια της παραχώρησης είναι 5ετής, με αυτοδίκαιη ισόχρονη παράταση, αν δεν καταγγελθεί πριν από τη λήξη της 5ετίας. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει, οποτεδήποτε, την παραχώρηση, εφόσον οι ανάγκες του το επιβάλλουν ή δε χρησιμοποιείται για τον σκοπό που παραχωρήθηκε και μετά από προειδοποίηση τουλάχιστον δύο μηνών.

– Η υπογραφή του σχετικού παραχωρητηρίου θα γίνει εντός ενός μηνός από την έγγραφη ειδοποίηση προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου.

– Οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του χώρου θα βαρύνουν τον Δήμο Ηρακλείου (ΔΕΗ, θέρμανση, ψύξη και καθαριότητα).

– Εντός ενός έτους από την ημέρα παραχώρησης της χρήσης (υπογραφή παραχωρητηρίου), εάν αυτό το ακίνητο δεν έχει αξιοποιηθεί για τον λόγο τον οποίο έχει παραχωρηθεί, αίρεται η παραχώρηση χρήσης και το ακίνητο επανέρχεται στον Δήμο Ηρακλείου.

– Απαγορεύεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου να κάνει οποιαδήποτε εργασία διαμόρφωσης του χώρου, κατασκευή, τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του καταστήματος χωρίς την έγγραφη συναίνεση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.