ΚΡΗΤΗ

Έτοιμο για τηλεδιδασκαλία το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης ήδη από την προηγούμενη Παρασκευή 6 Μαρτίου ανέθεσε στο Κέντρο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Ιδρύματος τη σύνταξη σχεδίου δράσης για την υποστήριξη τηλεδιδασκαλίας, τηλεργασίας και τηλεσυνεργασίας ώστε να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο σενάριο αναστολής λειτουργίας.

Το σχέδιο δράσης ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 και κυκλοφόρησε στα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, με μία μεθόδευση που εκμεταλλεύεται τις νέες τεχνολογίες, τα εργαλεία που παρέχονται ελεύθερα είτε από ιδιώτες ή από συνεργαζόμενους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, καθώς και όλες τις υπολογιστικές και δικτυακές υποδομές και το Κέντρο Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Από την ερχόμενη εβδομάδα, ξεκινώντας από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, το σχέδιο αυτό τίθεται σε λειτουργία, θα είναι δυναμικό, θα εμπλουτίζεται και θα αναπροσαρμόζεται συνεχώς από την πρακτική εμπειρία και περιλαμβάνει τους παρακάτω άξονες:

Α) Τηλεδιδασκαλία: μέσω ανάρτησης ψηφιακού διδακτικού υλικού (σημειώσεις, video, ηχογραφήσεις, αλληλεπιδραστικές ασκήσεις), σύγχρονης αμφίδρομης επικοινωνίας μηνυμάτων, forums χρηστών, ζωντανή μετάδοσης μαθημάτων με δυνατότητα εγγραφής και με ζωντανές τηλεδιαλέξεις ως πλήρως ψηφιακές τάξεις.

Β) Τηλεργασία: χρήση ειδικών εργαλείων για απομακρυσμένη χρήση στους τοπικούς υπολογιστές και τα συστήματα της διοίκησης και των γραμματειών.

Γ) Τηλεσυνεργασία: μέσω των κεντρικών υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης καθώς και εναλλακτικών διαθέσιμων εργαλείων είτε από φορείς της κεντρικής κυβέρνησης ή από ιδιώτες.

Το σχέδιο δράσης καθώς και όλες οι απαραίτητες ενέργειες συντονίζονται από το Κέντρο ΤΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τους τοπικούς διαχειριστές των Σχολών, των Τμημάτων και της Διοίκησης. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ορισμένα από τα εργαλεία και τις πλατφόρμες είναι:

  • Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης https://elearn.uoc.gr του Πανεπιστημίου Κρήτης
  • Eλεύθερο λογισμικό για εκπαιδευτικά μαθήματα και ασκήσεις moodle
  • Εργαλείο τηλεδιασκέψεων Webex
  • Εργαλεία τηλεδιάσκεψης και συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κρήτης https://www.ucnet.uoc.gr/tilepikoinonion-tilesynergasias
  • Υπηρεσία τηλεδιασκέψεων με το ePresence (https://www.epresence.gr/) από το ΕΔΥΤΕ
  • Υπηρεσία Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN) του Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Εργαλείο Windows Remote Desktop για απομακρυσμένη πρόσβαση
  • Όλα τα σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα