ΚΡΗΤΗ

Αθλητικές δραστηριότητες στα τείχη

Είναι 1898 και στα ενετικά τείχη οι Άγγλοι στρατιώτες κάνουν αθλοπαιδιές!

Ο χώρος ήταν άνετος, η περιοχή ιστορική και οι αγγλικές δυνάμεις έκαναν εκεί αθλητικές δραστηριότητες.