ΚΡΗΤΗ

Αλλαγή ηγεσίας στην Creta Farms: Πρόεδρος και CEO ο Δ. Τσίρμπας

Σε μια νέα φάση εισέρχεται η αλλαντοβιομηχανία Creta Farms, στο πλαίσιο της ευρείας προσπάθειας που συντελείται προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης.

Έτσι, μετά τις ανακοινώσεις για το νέο σχήμα του Δ.Σ. και τα πρόσωπα που θα το πλαισιώσουν, σήμερα έγινε γνωστή η δομή του Σώματος.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Σε συνέχεια της από 14.01.2020 ανακοίνωσης, η εταιρεία Creta Farms ενημερώνει ότι στις 14.01.2020 το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και ανατέθηκαν οι παρακάτω ιδιότητες ως ακολούθως:

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, ο κ. Δημήτριος Τσίρμπας του Ιωάννη
Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος, ο κ. Λυκούργος Παπαγιαννόπουλος του Βενιζέλου,
Ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ο κ. Στέφανος Ξενάκης του Αντωνίου

Επισημαίνεται ότι η θητεία του ως άνω ΔΣ είναι πενταετής, ήτοι έως και τις 13.1.2025 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025.

Σημειώνεται ότι οι τράπεζες διεξάγουν διαπραγματεύσεις σε προχωρημένο στάδιο με τον προτιμητέο -με βάση την προσφορά του – επενδυτή.

Στο πλαίσιο αυτό φαίνεται πως εντάσσεται και η ίδρυση της νέα εταιρίας Impala Hellas του Δ. Βιντζηλαίου, όπως αναφέρουν κύκλοι της αγοράς.

 

banks.com.gr