ΚΡΗΤΗ

Ανησυχία για την ηλεκτρική επάρκεια της Κρήτης Τι δείχνει η πανευρωπαϊκή μελέτη επάρκειας ισχύος

Εξόχως αποκαλυπτική για τον κίνδυνο που διατρέχει το ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης αν δε ληφθούν άμεσα μέτρα είναι μελέτη Mid-term Adequacy Forecast 2018 που δημοσίευσε πρόσφατα, μετά από διαβούλευση, ο ENTSO-E.

Πρόκειται για την πανευρωπαϊκή μελέτη επάρκειας ισχύος, η οποία δείχνει ότι ο δείκτης αξιόπιστης λειτουργίας LOLE (Loss of Load Expectation) θα είναι το 2020 για την Κρήτη στις 59 ώρες/έτος, τη στιγμή που το ανώτατο αποδεκτό όριο για το ελληνικό διασυνδεδεμένο σύστημα, σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, είναι οι 3 ώρες/έτος.

Πρακτικά, όπως αναφέρει το energypress.gr ο δείκτης αυτός δείχνει ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένη η πιθανότητα περικοπών φορτίου, κάτι που αποδεικνύει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη λήψης μέτρων άμεσα, προκειμένου να αποφευχθούν εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για την ηλεκτροδότηση της Κρήτης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αντιπαραβολή των εκτιμήσεων του ENTSO-E με τις αντίστοιχες του ΑΔΜΗΕ, στην οποία εξάλλου προβαίνει και ο ευρωπαϊκός οργανισμός στο αντίστοιχο τμήμα της μελέτης του.

Όπως επισημαίνει ο ENTSO-E, οι προβλέψεις του για την Κρήτη διαφοροποιούνται σημαντικά σε σχέση με τις αντίστοιχες αναθεωρημένες εκτιμήσεις του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2019 – 2030, ιδίως για το 2025.

Ο ENTSO-E και ο ΑΔΜΗΕ εκφράζουν κοινή ανησυχία για την επάρκεια του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης από το 2020, ως συνέπεια των επιπτώσεων της εφαρμογής των περιβαλλοντικών κατευθύνσεων της Κομισιόν, καθώς αυτές επηρεάζουν τις θερμικές μονάδες που ηλεκτροδοτούν σήμερα το νησί.

Ωστόσο, η μελέτη του ENTSO-E εκτιμά ότι το 2025 τα επίπεδα επάρκειας της Κρήτης θα παραμείνουν πρακτικά τα ίδια, ενώ η μελέτη του ΑΔΜΗΕ εκτιμά ότι, με την ολοκλήρωση και των δυο φάσεων της διασύνδεσης της Κρήτης, σε συνδυασμό με κατάλληλο αριθμό ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων σε ψυχρή εφεδρεία, θα μπορεί να ικανοποιηθεί η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια στο νησί

cretapost.