ΚΡΗΤΗ

Από εθνικούς πόρους το καλώδιο σύνδεσης Κρήτης και Αττικής

Ως Εθνικό έργο αναμένεται να προχωρήσει τελικά η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική, αφού οι διαπραγματεύσεις για την υλοποίηση του έργου ως τμήμα της διασύνδεσης Κύπρου και Αττικής δεν τελεσφόρησαν.

Φορέας υλοποίησης του έργου αναμένεται να είναι η εταιρία ειδικού σκοπού «Αριάδνη Interocconection».