ΑΠΟΨΕΙΣ

 Από τον Συν.τ.Πολίτη στον<< Συμπαστάτη του Πολίτη>>

 

του Δημ.Κων.Σαρρή

 

 

Ο <<Συμπαραστάτης του Πολίτη>>,όπως καί ο Συν.τ.Πολ. ,αποτελεί αναμφισβήτητα αναγκαίο συμπληρωματικό στοιχείο του συστήματος εξωδικαστικής προστασίας του πολίτη στις σύγχρονες κοινωνίες και είναι ένας χρήσιμος θεσμός, που πρέπει να δρα υπέρ του πολίτη, κατά την επίλυση διαφορών του με το Δημόσιο.  Με κανένα τρόπο, όμως, δεν αποτελεί ένα νέο βαθμό απονομής δικαιοσύνης.

Κατά μείζονα, όμως, λόγο, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι θεμελιώδεις κανόνες του δικαίου μας, που επιβάλλουν όταν ένα ζήτημα έχει εισαχθεί προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, κανείς άλλος δεν δικαιούται να κρίνει τελεσίδικα επί του θέματος, ή μη μόνο ο φυσικός δικαστής, γεγονός που σημαίνει ότι όταν υπάρχει Εκκρεμοδικία  ,ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων  ο Συμπαραστάτης του Πολίτη,όπως και ο ΣτΠ  ,δεν επεμβαίνει…

Ο εξισορροπητικός ρόλος του θεσμού ενισχύεται από το γεγονός  ότι παρέχει προστασία και στήριξη στον απλό πολίτη με διαδικασίες γρήγορες και κυρίως χωρίς κόστος γι’ αυτόν.

Αποτελεί  κοινό τόπο ότι υπάρχουν ,σε πολλά επίπεδα, μερικοί, επίορκοι δημόσιοι λειτουργοί .

Αυτό το δύσκολο ρόλο, προστασίας του πολίτη από αυτούς , καλείται να διαδραματίσει ο Συνήγορος του Πολίτη,όπως και ο Συμπ.τΠ .

Αποκεντρωμένη μορφή του ΣτΠ είναι ο  Περιφερειακός Συμπαραστάτης του πολίτη και της Επιχείρισης , θεσμός που  καθιερώθηκε με τον Ν.3852/2010 ,που είναι γνωστός ως Νόμος του Καλλικράτη. Για την θέση αυτή  επιλέγεται πολίτης εγνωσμένου κύρους  που εκλέγεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του Περιφερειακού Συμβουλίου, ώστε, για ευνόητους λόγους, να μην οφείλει την εκλογή του μόνο σε μία παράταξη  ώστε να διατηρεί συνειδησιακή ανεξαρτησία .Το ιδεώδες θα ήταν, βέβαια , η επιλογή να ήταν ομόφωνη .

(Όμως δυστυχώς λόγω του όρου αυτού της αυξημένης πλειοψηφίας που απαιτείται για την εκλογή του είχε ως αποτέλεσμα την μη εκλογή Περιφ.Συμπαραστάτη του Πολίτη σε αρκετές Περιφέρειες)

.Πρέπει, λοιπόν, να αλλάξει η σχετική διάταξη του Νόμου και αν δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία για την ανάδειξη του Συμπ.τ.Πολ,να εκλέγεται με σχετική πλειοψηφία ,κάτι ανάλογο με την προτεινόμενη τροποποίηση,της Συνταγματικής διάταξης , για την εκλογή του  Προέδρου της Δημοκρατίας, διότι άλλως δεν θα εκλεγεί ποτέ και ο Πολίτης χάνει τον Συμπαραστάτη του…

-Ο Περιφερειακός   Συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της περιφέρειας ,δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας ,των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα ,ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως η ηλεκτρονικά εντός 30 ημερών στους διοικούμενους .

Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η υποβολή καταγγελίας η αναφοράς στον Περιφερειακό Συμπαραστάτη δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του πολίτη  ,ως ανεξάρτητης αρχής ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών καθώς και του Ελεγκτή της Νομιμότητας .

Ο Περιφ Συμπαραστάτης του Πολίτη είναι  γεγονός , μπορούμε να λάβουμε τα απαιτούμενα μέτρα, ώστε να εδραιωθεί ο θεσμός αυτός στην συνείδηση του λαού και να διαδραματίσει αποτελεσματικά τον ρόλο για τον οποίο έχει προοριστεί.

Ο θεσμός αυτός όμως θα καταξιωθεί κύρια από την εγκυρότητα και το ακριβοδίκαιο των αποφάσεων των   εκπροσώπων του, ώστε να έχουν την <<έξωθεν καλή μαρτυρία>>.

Ο  Συμπαραστάτης του Πολίτη , πρέπει ,σαν την γυναίκα του Καίσαρα να είναι και να φαίνεται  αντικειμενικός και δίκαιος και όχι πειθήνιο όργανο και     <<Συμπαραστάτης >> της Εξουσίας , <<ρίχνοντας >> τους παραβάτες εκπροσώπους της <<στα μαλακά>> και τιμωρώντας μόνο τους μη  αρεστούς της …

Πρέπει δε στις γνωματεύσεις του να μην περιορίζεται μόνο  στο Νομότυπο των διαδικασιών ,αλλά και στην Ηθική Διάσταση του προβλήματος, καθόσον το Νόμιμο δεν είναι πάντα και Ηθικό  ,άλλως η απονομή του δικαίου θα είναι ελλιπής.

Αποτελεί κοινό τόπο ότι   η στρατιωτική , η ποδοσφαιρική , ακόμα και η κομματική )<<δικαιοσύνη>> απονέμει μεν, δίκαιο ,αλλά υπάρχουν πολλοί πνευματικοί άνθρωποι  , που θεωρούν ότι<< έχει σχέση με την πραγματική δικαιοσύνη, όση σχέση έχει μια επαρχιακή μπάντα με την συμφωνική ορχήστρα της Βιέννης !…>>

Αν δεν ισχύσουν  λοιπόν αυτές οι προϋποθέσεις, ο  χρήσιμος αυτός θεσμός θα ατονήσει  και θα εκφυλισθεί.

Είναι  αυτονόητος ο κοινωνικός ρόλος του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρισης,  σε μία ευνοούμενη πολιτεία, δεδομένου ότι οι ανώτερες τάξεις έχουν την οικονομική  δυνατότητα να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους έναντι των κρατικών φορέων, σε αντίθεση με τις ασθενέστερες κοινωνικά τάξεις …

Ο νέος αυτός  θεσμός λοιπόν, θα πρέπει να ρίξει το βάρος του προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να πετύχει τις απαραίτητες κοινωνικές ισορροπίες , δικαιώνοντας τους εμπνευστές του.