ΚΡΗΤΗ

ΑΣΕΠ: 156 νέες προσλήψεις στο ΠΑ.Γ.Ν.Η

Στις 29 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία των αιτήσεων

Με 156 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας. Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 12μηνη σύμβαση εργασίας, ενώ στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΥΕ Βοηθών Μαγείρων

7 θέσεις ΥΕ Τραπεζοκόμων

32 θέσεις ΥΕ Λαντζιέρων

7 θέσεις ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας 110 θέσεις

Προσόντα

Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)

Ηλικία 18 – 65

Χρόνος ανεργίας Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι: Φωτοτυπία ταυτότητας, υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού, αντίγραφο τίτλου σπουδών, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας βεβαίωση ΟΑΕΔ, πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης και πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ).

Αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε 20 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 29 Νοεμβρίου. Πληροφορίε: 2810 542067, 2810 392238.

dimosio.gr