ΕΛΛΑΔΑ

Ασκός(Ελλάδα) κλυδωνιζομενος ουδέποτε βυθιζόμενος!!

 

Του Giannis Koutris