ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βίντεο Νίκος Ξυλούρης – Η Παρθένος σήμερον

Η Παρθένος σήμερον, τον υπερούσιον τίκτει, και η γη το σπήλαιον, τω απροσίτω προσάγει.Με την αγγελική φωνή του Νίκου Ξυλούρη.