ΚΡΗΤΗ

ΒΟΑΚ: Επιθεωρητές οδικής ασφάλειας «σκανάρουν» τα καλά τμήματα

Ο νέος ΒΟΑΚ φέρνει ελέγχους οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ!

 

Για πρώτη φορά ετοιμάζεται από το υπουργείο Υποδομών ένα συνολικό “σκανάρισμα” στα λεγόμενα καλά τμήματα του υφιστάμενου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, δηλαδή στα 3 τμήματα που διαθέτουν προδιαγραφές αυτοκινητοδρόμου και δεν είναι άλλα από το κομμάτι “Ληνοπεράματα-Χερσόνησος”, την παράκαμψη Ρεθύμνου και την παράκαμψη Χανίων!

Στο “μικροσκόπιο” της επιθεώρησης οδικής ασφάλειας, που θα γίνει στα 3 καλά κομμάτια του ΒΟΑΚ, θα μπουν τυχόν αρχικές αστοχίες, αδυναμίες, φανερές ή κρυφές παγίδες, φθορές υποδομών με την πάροδο των ετών, καθώς επίσης ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των τροχαίων ατυχημάτων που έχουν συμβεί…

Όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα “Νέα Κρήτη”, στο υπουργείο Υποδομών έχουν ετοιμάσει μια παρέμβαση επιθεώρησης οδικής ασφάλειας στα 3 καλύτερα τμήματα του ΒΟΑΚ και μάλιστα “επιστρατεύουν” εξωτερικό γραφείο-σύμβουλο, προκειμένου να “σκανάρει” τα τμήματα αυτά και να κάνει τις απαραίτητες έρευνες, αξιολογήσεις και αναλύσεις.

Η κίνηση αυτή γίνεται στο πλαίσιο των διαδικασιών του μεγάλου έργου ανακατασκευής του ΒΟΑΚ. Ο λόγος απλός: Τα συγκεκριμένα τμήματα περιλαμβάνονται στους δύο διεθνείς διαγωνισμούς που “τρέχουν” (διαγωνισμός παραχώρησης για το τμήμα Χανίων-Χερσονήσου και διαγωνισμός ΣΔΙΤ για το τμήμα Χερσονήσου-Νεάπολης), και θεωρήθηκε σκόπιμο το υπουργείο και οι ενδιαφερόμενοι “μνηστήρες” να έχουν χειροπιαστή εικόνα για την κατάσταση των καλών τμημάτων του ΒΟΑΚ, ώστε να μην υπάρξουν μελλοντικά προστριβές μεταξύ αναδόχων παραχωρησιούχων και διαμάχες γύρω από αιτήματα αποζημίωσης.

Για του λόγου το αληθές, εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στη “Διαύγεια” από το υπουργείο Υποδομών απόφαση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 99.200 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και διάθεσης ισόποσης πίστωσης, για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) στη διενέργεια Επιθεώρησης Οδικής Ασφάλειας των κατασκευασμένων ως αυτοκινητόδρομος τμημάτων του ΒΟΑΚ, στα πλαίσια του διεθνούς διαγωνισμού ανάθεσης συμβάσεως παραχώρησης για το έργο “Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του τμήματος του ΒΟΑΚ Χανίων-Ηρακλείου”.

Το σκεπτικό του υπουργείου

Στη σχετική υπουργική απόφαση αναλύεται το σκεπτικό της δρομολόγησης του έργου επιθεώρησης οδικής ασφάλειας στα 3 τμήματα του υφιστάμενου ΒΟΑΚ που διαθέτουν προδιαγραφές αυτοκινητοδρόμου.

«Με τη με αρ. πρωτ. Δ16/ΒΟΑΚ/οικ.612/14-6-2018 Απόφαση υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ Ψ27Δ465ΧΘΞ-ΥΤΒ) εγκρίθηκε η διενέργεια του διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης του έργου “Μελέτη-κατασκευή-χρηματοδότηση-λειτουργία-συντήρηση και εκμετάλλευση του τμήματος του ΒΟΑΚ Χανίων-Ηρακλείου” και ορίστηκε η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) ως αναθέτουσα Αρχή. Η διαγωνιστική διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Ο ως άνω διαγωνισμός θα διεξαχθεί με στόχο, μεταξύ των άλλων, την εξεύρεση της βέλτιστης τεχνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά λύσης για το έργο. Για την ορθολογική κατανομή των κινδύνων που θα αναλάβουν τα μέρη της Σύμβασης Παραχώρησης και την ελαχιστοποίηση μελλοντικών διεκδικήσεων αποζημιώσεων, η αναθέτουσα Αρχή πρέπει να γνωρίζει επακριβώς τα θέματα οδικής ασφάλειας που υφίστανται στα κατασκευασμένα ως αυτοκινητόδρομος τμήματα του ΒΟΑΚ. Η διενέργεια Επιθεώρησης Οδικής Ασφάλειας θα γίνει στα τρία υφιστάμενα τμήματα του ΒΟΑΚ, που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν ως αυτοκινητόδρομος επί σειρά ετών, τα οποία είναι:

Α. Αυτοκινητόδρομος “Παράκαμψη Χανίων”.

Β. Αυτοκινητόδρομος “Παράκαμψη Ρεθύμνου”.

Γ. Αυτοκινητόδρομος: Ληνοπεράματα-Χερσόνησος.

Η διενέργεια Επιθεώρησης Οδικής Ασφάλειας θα περιλάβει και τους ανισόπεδους κόμβους, καθώς και τις παράπλευρες οδούς, που αντιστοιχούν στα εν λόγω τρία τμήματα αυτοκινητόδρομου και τα οποία έχουν (μαζί με τον αυτοκινητόδρομο) συνολικό μήκος 96 χλμ., όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Το αντικείμενο της σύμβασης

Το αντικείμενο της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου διενέργειας Επιθεώρησης Οδικής Ασφάλειας στα κατασκευασμένα ως αυτοκινητόδρομος τμήματα του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανίων-Ηρακλείου αφορούν συνοπτικά τα ακολούθως αναφερόμενα θέματα-αξιολογήσεις και ελέγχους:

* Ανάλυση και αξιολόγηση οδικών τροχαίων ατυχημάτων που έχουν συμβεί την τελευταία 5ετία, επί των τμημάτων του ΒΟΑΚ που έχουν κατασκευαστεί ως αυτοκινητόδρομος (παράκαμψη Χανίων, παράκαμψη Ρεθύμνου και τμήμα Ληνοπεραμάτων-Χερσονήσου). Θα γίνει επεξεργασία και αξιολόγηση των τροχαίων ατυχημάτων της τελευταίας 5ετίας για τα υπό εξέταση τμήματα. Θα γίνει υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας για την παρακολούθηση των συνθηκών ασφάλειας του άξονα.

* Αξιολόγηση ελέγχων οδικής ασφάλειας σε προηγούμενα στάδια (εάν υφίστανται). Θα αξιολογηθούν όλα τα φύλλα ελέγχου και οι σχετικές επισημάνσεις Ελέγχων Οδικής Ασφάλειας που διενεργήθηκαν σε προηγούμενα στάδια, είτε από ελεγκτές Οδικής Ασφάλειας, είτε από το τμήμα του ΟΑΚ Α.Ε., είτε από την Τροχαία.

* Αντικείμενα ελέγχου κατασκευασμένης οδού, η οποία λειτουργεί επί σειρά ετών: Θα διενεργηθεί έλεγχος οδικής ασφάλειας στα αντικείμενα που περιγράφονται στο ανωτέρω κανονιστικό πλαίσιο, βάσει των προδιαγραφών που ίσχυαν την εποχή που μελετήθηκε και κατασκευάστηκαν τα υπόψη τμήματα, αλλά θα γίνει και σχολιασμός της οδικής υποδομής βάσει των ισχυουσών προδιαγραφών, αλλά και βάσει εκτιμήσεων πιθανής επικινδυνότητας της οδικής υποδομής, που θα βασίζονται στην ανάλυση ποικίλων – και ενίοτε ακραίων – οδηγικών συμπεριφορών.

.neakriti.gr/