ΚΡΗΤΗ

Βρώσιμο το ελαιόλαδο έως 2 βαθμούς οξύτητας

 

 • Προτάσεις για την αποτελεσματική καταπολέμηση του δάκου από την Περιφέρεια Κρήτης

ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Έντονος είναι ο προβληματισμός στους παραγωγούς της Κρήτης για το κατά πόσο το ελαιόλαδο το οποίο παράγεται φέτος και το οποίο καταφανώς είναι ποιοτικά υποβαθμισμένο είναι βρώσιμο ή μη.

Προς το παρών δεν έχει βρεθεί κάτι ανησυχητικό στους ελέγχους που έχουν γίνει μετά την αυξημένη ζημία του ελαιοκάρπου από τους πληθυσμούς του δάκου και την ανάπτυξη των μυκητιάσεων. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αρνητική ένδειξη ως προς την κατανάλωση του ελαιολάδου. Δεν έχει γίνει γνωστή καμία αρνητική επιβάρυνση στο προϊόν ως προς το ζήτημα της ασφαλούς κατανάλωσης του.

Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι, ότι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς η χρήση του ελαιολάδου στην διατροφή μας είναι επιτρεπτή, εφόσον δεν ξεπερνά το βαθμό των δύο οξέων. Χαρακτηριστικά, ο Επιστημονικός Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ κ. Νίκος Μιχελάκης, ερωτηθείς για το θέμα, τόνισε στην εφημερίδα μας τα εξής: «Σύμφωνα με τους κανονισμούς έως 2 οξέα το λάδι είναι βρώσιμο. Το ελαιόλαδο έως 0,8 βαθμούς λέγεται έξτρα παρθένο και από 0,9 έως 2 βαθμούς λέγεται παρθένο ελαιόλαδο. Από εκεί και πέρα λέγεται λαμπάντε ή βιομηχανικό ελαιόλαδο, το οποίο στα χαρτιά δεν θεωρείται βρώσιμο.»

Ο ίδιος, όμως, τόνισε τα εξής: «Η αλήθεια είναι πως στο θέμα αυτό ο καταναλωτής έχει να επιλέξει ανάλογα με τις γεύσεις του. Επαναλαμβάνω οι κανονισμοί λένε να τρώμε το λάδι όταν είναι έως 2 βαθμούς οξέων. Όμως οι παλαιοί έτρωγαν και 3 και 4 βαθμών λάδια χωρίς να πάθουν τίποτα. Ουσιαστικά είναι θέμα γεύσης. Υπάρχουν περιοχές της Κρήτης που πάντα βγάζουν υψηλής οξύτητας λάδια και έχουν συνηθίσει αυτές τις γεύσεις. Όμως επίσημα από 2 βαθμούς οξύτητας και άνω θεωρείται βιομηχανικό λάδι και δεν πρέπει να το τρώμε. Αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα.»

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Σειρά από προτάσεις κατέθεσε η Περιφέρεια Κρήτης προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την λύση του προβλήματος της δακοκτονίας. Το σχετικό έγγραφο φέρει την υπογραφή του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα κ. Μανώλη Χνάρη, ο οποίος ζητά επίσπευση των διαδικασιών και συνολική ανάληψη του έργου της δακοκτονίας από την Περιφέρεια, αφού έως σήμερα αυτό δεν συμβαίνει καθώς ζητήματα, όπως η προμήθεια των φαρμάκων γινόταν απευθείας από το υπουργείο.

Οι βασικές προτάσεις της Περιφέρειας Κρήτης προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου είναι οι εξής:

 • Αξιοποιώντας τις διατιθέμενες από τους κεντρικούς πόρους πιστώσεις, την ανάληψη της συνολικής διαχείρισης του προγράμματος Δακοκτονίας. Η πρόταση είναι σύννομη με τις διατάξεις του Ν3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Ανάληψη από την Περιφέρεια Κρήτης των αρμοδιοτήτων που αφορούν, στην προμήθεια των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων και ελκυστικών ουσιών (διαγωνισμός προμήθειας υλικών) καθώς και εκείνων που αφορούν, στις διαδικασίες κατανομής-πρόσληψης εποχιακού προσωπικού στις Περιφερειακές Ενότητες. Ο αριθμός των τομεαρχών  και ο συνολικός χρόνος απασχόλησης τους να ορίζεται από την  Περιφέρεια.
 • Την επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την διασφάλιση της έγκαιρης έναρξης των διαδικασιών.
 • Την υποστήριξη της έρευνας με έμφαση στην αναζήτηση και εφαρμογή κατάλληλων δραστικών ουσιών με σκοπό την μεγίστη αποτελεσματικότητα και την αποφυγή ανθεκτικότητας του εντόμου στα εντομοκτόνα .
 • Την αύξηση των πιστώσεων που διατίθενται στην Περιφέρεια Κρήτης, ώστε να καλύπτονται τουλάχιστο 6-8 ψεκασμοί, με δεδομένο ότι: οι επικρατούσες εδαφο-κλιματικές συνθήκες εννοούν την ανάπτυξη των δακοπληθυσμών και ο αριθμός των ελαιοδέντρων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας υπολείπεται σημαντικά των υφισταμένων ελαιοδέντρων.

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Οι παραπάνω προτάσεις αποτελούν προϊόν σκέψης και απόφασης της ομάδας εργασίας για την δακοκτονία που λειτουργεί στην Περιφέρεια Κρήτης. Μάλιστα έχει καταλήξει σε σειρά προβλημάτων που αφορούν στο σύστημα της δακοκτονίας όπως εφαρμόζεται σήμερα.

Να σημειωθεί, ότι η ομάδα αυτή συγκροτήθηκε με την με αρ. πρωτ. 239444/10-11-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης  και αντικείμενο της είναι η ανάπτυξη προτάσεων σχετικά με το σχεδιασμό και τις εφαρμοζόμενες μεθόδους του Προγράμματος Δακοκτονίας, καθώς και του τρόπου υλοποίησης αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησης. Στόχος  η αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων και η αύξηση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος.

Στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας αυτής, πραγματοποιήθηκαν συνολικά τρεις συναντήσεις από το Νοέμβριο του 2017 έως Φεβρουάριο 2018 και μία ενημερωτική ημερίδα τον περασμένο Μάϊο προς τους επόπτες δακοκτονίας και άλλους ενδιαφερόμενους, στην οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών που αφορούν το  δάκο και την αντιμετώπισή του.

Σύμφωνα με το πόρισμα της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας τα προβλήματα του Προγράμματος Δακοκτονίας έχουν ως ακολούθως:

 1. Ελλειμματική χρηματοδότηση-μη επάρκεια πιστώσεων για την εκτέλεση του απαιτούμενου αριθμού ψεκασμών, την κάλυψη αμοιβών των εργολάβων ψεκασμών και παγιδοθεσίας, την πρόσληψη ικανού αριθμού προσωπικού, την εκπαίδευση/επιμόρφωση του συνόλου του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού και το σωστό έλεγχο και διαχείριση του Προγράμματος.
 2. Καθυστερήσεις στην κατανομή των πιστώσεων για την προμήθεια φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης παγιδοθεσίας , ψεκασμών και προσλήψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα την μη έγκαιρη υλοποίηση  των ψεκασμών.
 3. Έλλειψη πλαισίου για τον διαρκή εκσυγχρονισμό του προγράμματος, των μεθόδων καταπολέμησης, ελέγχου και διαχείρισης του Προγράμματος Δακοκτονίας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα μέλη της Ομάδας εργασίας κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των καταγεγραμμένων προβλημάτων, οι οποίες αφορούν στην υλοποίηση-χρηματοδότηση ερευνητικών εργασιών που εν δυνάμει απαντούν σε επιμέρους προβλήματα και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος Δακοκτονίας.

Οι προτάσεις αφορούν στην καταγραφή και ανάλυση των υφιστάμενων διαδικασιών προμήθειας  υλικών δακοκτονίας, ανάθεσης ψεκασμών και παγιδοθεσίας, στην πρόσληψη προσωπικού καθώς και στην εν γένει χρηματοδότηση του Προγράμματος.

Συγκεκριμένα προτείνεται η σύνταξη μελετών για την περιγραφή των εφαρμοζόμενων διαδικασιών χρηματοδότησης, προμήθειας υλικών δακοκτονίας και προσλήψεων. Επίσης, την ανάδειξη των προβλημάτων που απορρέουν από αυτές καθώς επίσης ανάδειξη της επίδρασης των περιβαλλοντικών συνθηκών και του ανάγλυφου της Κρήτης στην ανάπτυξη και δράση αυξημένων πληθυσμών δάκου, το οποίο επιδρά καθοριστικά στον αυξημένο αριθμό των απαιτούμενων ψεκασμών.

Σκοπός των παραπάνω είναι η σύνταξη ενός συνοπτικού και περιεκτικού εγγράφου προς τα συναρμόδια υπουργεία, με το οποίο θα τεκμηριώνονται η αναγκαιότητα αύξησης το ποσού που πιστώνεται στην Περιφέρεια Κρήτης, η ανάθεση της συνολικής διαχείρισης των πιστώσεων του προϋπολογισμού που προορίζονται για την Περιφέρεια Κρήτης από την ίδια την Περιφέρεια και η ανάληψη από την Περιφέρεια Κρήτης των αρμοδιοτήτων που αφορούν  στην προμήθεια των φυτοπροστατευτικού σκευασμάτων και ελκυστικών ουσιών καθώς και εκείνων που αφορούν στις διαδικασίες κατανομής-πρόσληψης εποχιακού προσωπικού

Ειδικότερα, η ομάδα εργασίας προτείνει τα εξής:

 1. Σύνταξη εγγράφου από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας προς τα αρμόδια Υπουργεία, με την οποία θα τεκμηριώνονται προτάσεις για την ανάληψη της διαχείρισης των πιστώσεων του Προγράμματος που προορίζονται για την Περιφέρεια Κρήτης και  η ανάληψη από την Περιφέρεια Κρήτης των αρμοδιοτήτων που αφορούν  στην προμήθεια των υλικών δακοκτονίας και στις διαδικασίες κατανομής-πρόσληψης εποχιακού προσωπικού.
 2. Σύνταξη υποστηριχτικών μελετών που αναδεικνύουν τη δυσλειτουργία και την αναποτελεσματικότητα των υφιστάμενων διαδικασιών, καθώς και την ανεπαρκή χρηματοδότηση. Η μελέτες θα συνταχθούν από τη Δ.Α.Ο.  σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και τα Εκπαιδευτικά- Ερευνητικά Ιδρύματα.
 3. Συνέχιση και υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας σε θέματα που αφορούν στην  βελτιστοποίηση των μεθόδων υλοποίησης, ελέγχου και παρακολούθησης του Προγράμματος Δακοκτονίας. Χρηματοδότηση τους από το πρόγραμμα συγκριτικών πειραματικών εργασιών του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ή/και την RIS3 Crete.
 4. Περεταίρω διερεύνηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στα παραπάνω πεδία και εξαγωγή συμπερασμάτων για την κατάθεση τελικών προτάσεων βελτιστοποίησης του Προγράμματος προς τα αρμόδια Υπουργεία.
 5. Διερεύνηση για τη δημιουργία πιλοτικού ελαιώνα στην Περιφέρεια Κρήτης στο οποίο θα υλοποιείται διαχρονικά εφαρμοσμένη έρευνα από τα ερευνητικά-εκπαιδευτικά ιδρύματα της Περιφέρειας σχετικά με τις μεθόδους-υλικά παρακολούθησης και καταπολέμησης του δάκου με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος δακοκτονίας.
 6. Ορισμός συναντήσεων των μελών της Ομάδας εργασίας για τη Δακοκτονία, μετά των πέρας του τρέχοντος προγράμματος, με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του και τον καθορισμό των μελλοντικών παρεμβάσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία, τους εμπλεκόμενους φορείς και παραγωγούς.

ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

Η επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα Κρήτης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκάλεσε την αντίδραση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης κ. Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη. Αφορμή, το γεγονός, ότι  η Περιφέρεια Κρήτης διεκδικεί τη διαχείριση του προγράμματος δακοκτονίας, ενώ όπως ο ίδιος σημειώνει, πρόκειται για  μια αρμοδιότητα που έχει και εκτελεί ήδη τα τελευταία χρόνια!

Ο κ. Μαρκογιαννάκης δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής: «Η αποποίηση ευθυνών και να πετάμε το μπαλάκι στον Υπουργό σε μια χρονική περίοδο που αναμένεται η παρουσία του στην Κρήτη πόσω δε μάλλον όταν ζητάμε την παρέμβαση του για αποζημίωση, αποτελεί επικίνδυνη και ανεύθυνη στρατηγική.

Στόχος και προτεραιότητα για όλους θα πρέπει να είναι η λύση του προβλήματος για τα επόμενα έτη καθώς και η συστράτευση δυνάμεων για την διεκδίκηση αποζημιώσεων.»

ΔΡΙΜΥΤΑΤΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΚΕ

Στο μεταξύ οι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι με τον συνδυασμό της «Λαϊκής Συσπείρωσης» άσκησαν δριμύτατη κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στην Περιφέρεια Κρήτης, χαρακτηρίζοντας ως υποκριτικό το ενδιαφέρον τους για την καταστροφή των ελαιοπαραγωγών από το δάκο.

Στην γραπτή ανακοίνωση τους αναφέρουν τα εξής:  «Σε 100 εκατομμύρια ευρώ εκτίμησε ο περιφερειάρχης τις ζημιές των ελαιοπαραγωγών από το δάκο. Χωρίς κουβέντα για τις ευθύνες του, μίλησε για την ανάγκη να δοθούν αποζημιώσεις.

Ο υπουργός δεν αμφισβήτησε την καταστροφή, αλλά επίσης χωρίς κουβέντα για τις ευθύνες της κυβέρνησης, έριξε τις ευθύνες στην περιφέρεια.

Από κοντά διάφοροι βουλευτές και παράγοντες  των αστικών κομμάτων ρίχνουν ευθύνες ο ένας στον άλλο.

Υποκρισία, θράσος, προκλητικότητα. Τι άλλο να πει κανείς γι΄ αυτούς που είναι δική τους ΟΛΗ η ευθύνη της καταστροφής και τώρα κάνουν πως δεν ξέρουν τίποτα για το έγκλημα ;

Κυβέρνηση και περιφέρεια, χρόνια τώρα, κάνουν πως δεν ακούν τις προτάσεις του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπείρωσης πως δε φτάνουν και πρέπει να αυξηθούν τα κονδύλια του κράτους για τη δακοκτονία (και άλλες ασθένειες της ελιάς), χωρίς μάλιστα να πληρώνουν οι παραγωγοί την αισχρή παρακράτηση του 2% στο τζίρο τους.

Ποτέ οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ δε συμφώνησαν, αντίθετα συνέχισαν κάθε χρόνο τις περικοπές. Για την Κρήτη, από 12 περίπου εκ.ευρώ το 2012, έδωσαν περίπου 8 εκ.ευρώ φέτος.

Ποτέ ο  περιφερειάρχης και οι συνεργάτες του των άλλων παρατάξεων –εκτός τη Λαϊκή Συσπείρωση – δε διεκδίκησαν αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Εκτός από λόγια του αέρα, ακόμα και την περασμένη βδομάδα στη συνεδρίαση της περιφέρειας, την ίδια μέρα που συζητήθηκε η καταστροφή του φετινού λαδιού, ΟΛΟΙ μαζί ψήφισαν τον προϋπολογισμό του 2020, που προβλέπει ακόμα μεγαλύτερες περικοπές για τη δακοκτονία ! Μαζί στην περιφέρεια ΚΙΝΑΛ,  ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ!

Αυτοί που κάθε χρόνο απορρίπτουν τις προτάσεις του ΚΚΕ και της “Λαϊκής Συσπείρωσης” να γίνεται η  δακοκτονία, με τρόπο ολοκληρωμένο, επιστημονικά άρτιο, χωρίς εργολάβους, με ευθύνη του κράτους και της κυβέρνησης κεντρικά, με την άμεση πρόσληψη στις αρμόδιες υπηρεσίες όλου του απαραίτητου επιστημονικού – τεχνικού προσωπικού, με πλήρη ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα, με εξασφάλιση και των απαραιτήτων μέτρων προστασίας, τώρα παριστάνουν πως «συμπαραστέκονται» στους αγρότες .

Για λίγα εκατομμύρια παραπάνω που αρνήθηκαν να διαθέσουν, φτάσαμε σε ζημιά 100 εκατομμυρίων που θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μην αποζημιώσουν, πέρα από τα «κροκοδείλια δάκρυα». Το πραγματικό τους ενδιαφέρον δεν είναι οι μικροί παραγωγοί –που θέλουν να ξεκληρίσουν με την ΚΑΠ 2017-2021 που εφαρμόζουν – αλλά οι μεγαλοαγρότες, οι επιχειρηματίες και οι μεγαλέμποροι , που τους δίνουν ζεστό χρήμα.

Οι στημένοι καυγάδες κυβέρνησης – περιφέρειας και των βουλευτών τους, δεν πρέπει να ξεγελάσουν κανένα. Στους μικρούς παραγωγούς που πρέπει να διεκδικήσουν από το κράτος αποζημιώσεις και αλλαγή του συστήματος της δακοκτονίας, να μην υπάρχει καμιά αυταπάτη πως θα έχουν σύμμαχο την κυβέρνηση, την περιφέρεια, ή κάποιους δήμους και Ενώσεις συνεταιρισμών που προσφέρθηκαν να κάνουν τον εργολάβο.

Δε βάζουν «το λύκο να φυλάει τα πρόβατα». Μόνο ψεύτικες υποσχέσεις θα εισπράξουν, εμπόδια και παγίδες.

Μόνο με τον αγώνα τους, μέσα από τους αγωνιστικούς αγροτικούς συλλόγους –όπου υπάρχουν- ή μέσα από τις επιτροπές αγώνα και το συντονιστικό των μπλόκων θα κερδίσουν ό,τι μπορούν να κερδίσουν.

Κυβέρνηση και Περιφέρεια, όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν, ευθύνονται για την καταστροφή των μικρών ελαιοπαραγωγών. Πρέπει να πληρώσουν.

Η Λαϊκή Συσπείρωση στηρίζει το αίτημα τους για να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ και το κράτος, στο 100% της ζημιάς χωρίς πρόσθετα ασφάλιστρα,  όλοι οι ελαιοπαραγωγοί (ασφαλισμένοι και «ανασφάλιστοι»).

Απευθυνόμαστε στους αγρότες της Κρήτης και τους λέμε : καμιά εμπιστοσύνη, καμιά υποστήριξη στην κυβέρνηση και την  περιφέρεια.  Η ελπίδα είναι μόνο στο δικό σας αγώνα.

Οι εκλεγμένοι με τη Λαϊκή Συσπείρωση κομμουνιστές περιφερειακοί σύμβουλοι συμπαραστεκόμαστε σε αυτό τον αγώνα.»

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ

Ο Βουλευτής Ρεθύμνου Ανδρέας Ξανθός και η Νομαρχιακή Επιτροπή Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ διοργανώνουν την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο Ρεθύμνου (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), ανοιχτή σύσκεψη εκπροσώπων ελαιοκομικών φορέων και ελαιοπαραγωγών με θέμα την φετινή ελαιοκομική χρονιά και τα προβλήματα της ελιάς και του ελαιολάδου,με εισηγητή τον Σταύρο Αραχωβίτη, Βουλευτή Λακωνίας, Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργό.