ΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου: Δηλώσεις συμμετοχής στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης

Ο Δήμος Ηρακλείου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Ηρακλείου στο οποίο θα υλοποιηθούν δωρεάν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας. Έτσι στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ηρακλείου  θα δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25
2 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25
3 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
4 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50
5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media) 25
6 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25
7 Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 25
8 Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Α1: Απευθύνεται σε αρχάριους ή ψευδοαρχάριους (όσοι δεν έχουν κατακτήσει όλες τις γλωσσικές δεξιότητες της ελληνικής γλώσσας) υποψηφίους 125
9 Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Α2: Απευθύνεται σε όσους έχουν κατακτήσει, σε επίπεδο αρχαρίων, όλες τις γλωσσικές δεξιότητες της ελληνική γλώσσας 175
10 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ 50
11 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50
12 Βελτιώνω την ορθογραφία μου 25
13 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 25
14 Βασικά Γαλλικά Α1 50
15 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
16 Βασικά Ιταλικά Α1 50
17 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
18 Βασικά Τούρκικα Επιπέδου Α1 50
19 Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
20 Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος 50
21 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25
22 Εικαστικό Εργαστήρι 50
23 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
24 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 25

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτεστο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου, καθημερινά από τις 09:00 έως τις 13:00.

Τηλ. : 2813- 409541, 542

Ταχ. Διεύθυνση: Σοφοκλή Βενιζέλου, Σκορδυλών και Χαρκούτση (Παλιά Λαχαναγορά), ΤΚ 71202.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.