ΚΡΗΤΗ

Δήμος της Κρήτης ζητά να απαλλαγεί από δάνεια ύψους 4 εκ. ευρώ

 

Πρόκειται για μία απόφαση που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γόρτυνας στο νομό Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την απόφαση θα κατατεθεί αίτημα στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την άρση της οικονομικής ασφυξίας του Δήμου Γόρτυνας. Συγκεκριμένα ο Δήμος θα ζητήσει να αποπληρωθούν από τον λογαριασμό εξυγίανσης του Παρατηρητηρίου, δάνεια προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τις τράπεζες, συνολικού ύψους 4.078.764,75 ευρώ.

Σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Σχοιναράκη «…η αποπληρωμή των δανείων είναι απαραίτητη καθώς ο Δήμος Γόρτυνας χωρίς εξυγίανση, δεν είναι βιώσιμος».

Ευελιξία στη διάθεση κονδυλίων από ΕΣΠΑ και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο με την ίδια απόφαση (273/ 23-10-2018)  δέχθηκε την εισήγηση του δημάρχου και ο Δήμος Γόρτυνας θα ζητήσει από το Παρατηρητήριο ευελιξία στη διάθεση κονδυλίων τα οποία δεν προέρχονται από το Παρατηρητήριο. Πιο συγκεκριμένα, να μην απαιτείται έγκριση σε περίπτωση τροποποίησης προϋπολογισμού που αφορούν  δαπάνες επιχορηγούμενες σε ποσοστό 100% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αλλά και το ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με τον δήμαρχο οι εν λόγω δαπάνες  δεν επηρεάζουν το Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης του Δήμου Γόρτυνας, ενώ ταυτόχρονα η προτεινόμενη μεθοδολογία θα απλουστεύσει τις διαδικασίες υλοποίησης δαπανών.