ΚΡΗΤΗΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Δε διαγράφουν οφειλές που έχουν παραγραφεί!-Σε ιδιότυπη “ομηρία” οι δημότες, με μπλοκαρισμένη τη φορολογική τους ενημερότητα και δεσμευμένο ΑΦΜ

 

Ο Δήμος Ηρακλείου δε διαγράφει τις οφειλές των δημοτών του όταν αυτές έχουν αποδεδειγμένα παραγραφεί και το μόνο που κάνει είναι το να δεσμεύει μεν τον ΑΦΜ των δημοτών για τις ήδη παραγραφείσες οφειλές στην εφορία, αλλά παράλληλα δεν τολμά να προβεί σε αναγκαστική είσπραξη των οφειλών, γιατί γνωρίζει πως είναι παράνομη!

Έτσι, ο Δήμος κρατά σε μια ιδιότυπη “ομηρία” τους δημότες, οι οποίοι δεν μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα, ενώ σε αντιδιαστολή πολλοί άλλοι Δήμοι της χώρας προχωρούν σε διαγραφές των οφειλών που παραγράφηκαν, ιδίως σε μια μακρόχρονη περίοδο οικονομικής στενότητας για τους περισσότερους πολίτες!

Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη χειρότερο: Ενώ αποσιωπά η δημοτική Αρχή το σχετικό καταδικαστικό πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη γι’ αυτή της την πρακτική, όταν ένας δημότης προσφεύγει στον Δήμο Ηρακλείου ζητώντας τη διαγραφή των οφειλών του, οι οποίες έχουν βεβαιωμένα παραγραφεί, ο Δήμος τον στέλνει στα Δικαστήρια…

Το αποκαλυπτικό πόρισμα

Όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα “Νέα Κρήτη”, από τις 20 Δεκεμβρίου 2018 στο γραφείο του δημάρχου Ηρακλείου και στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου έχει φτάσει πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, το οποίο μέχρι πριν λίγες μέρες παρέμενε «άγνωστο» στους πολλούς, έως ότου πολίτης που είχε προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη, με συγκεκριμένη καταγγελία, έλαβε την κοινοποίηση του ίδιου πορίσματος που από τον Δεκέμβριο γνώριζε ο δήμαρχος και η Οικονομική του Υπηρεσία.

Όπως προκύπτει από το με αριθμ. πρωτ. 246094/57993/20 Δεκεμβρίου 2018 “Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη”, που δημοσιεύουμε, ένας πολίτης κατήγγειλε στον Συνήγορο ότι τον Μάιο του 2018 έλαβε χώρα δέσμευση της φορολογικής του ενημερότητας λόγω οφειλής του προς τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης από πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η ταμειακή βεβαίωση της οφειλής από πρόστιμα έλαβε χώρα κατά τα έτη 1986-1996, αλλά η οφειλή κατά τον χρόνο αναγκαστικής είσπραξής της είχε υποπέσει στην εικοσαετή παραγραφή, δυνάμει του άρθρου 6 του Α.Ν. 344/1968.

Ο αναφερόμενος δημότης, πριν προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη, είχε υποβάλει στον Δήμο αίτηση διαγραφής του χρέους, επί της οποίας ο Δήμος απάντησε αρνητικά, με την αιτιολογία ότι ο οφειλέτης αξίωσης οφείλει να ασκήσει ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου το προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα-ανακοπή του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, κατά της πράξης εκτέλεσης που στρέφεται εναντίον του, και η δικαστική Αρχή θα κρίνει σχετικά…

Από το πόρισμα, μεταξύ άλλων, προκύπτει επί λέξει ότι:

* «Η διαγραφή παραγεγραμμένων οφειλών επιβάλλεται από την Αρχή της Χρηστής Διοίκησης και της Δικαιολογημένης Εμπιστοσύνης των Πολιτών. Λαμβάνει δε χώρα χωρίς να απαιτείται να προηγηθεί προσφυγή του διοικούμενου στις δικαστικές Αρχές».

* «Σύμφωνα με οδηγίες του υπουργείου προς τους Δήμους, είναι δυνατή η αποτύπωση των παραγεγραμμένων οφειλών, ως διακεκριμένη εγγραφή “δαπάνης”, με ανάπτυξη του υποκωδικού του προϋπολογισμού των Δήμων (κωδικός 851) “προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών”, λειτουργώντας δηλαδή “συμψηφιστικά” στα προβλεπόμενα έσοδα».

* «Υπάρχουν πλήθος των αποφάσεων διαγραφής οφειλών λόγω παραγραφής από άλλα Δημοτικά Συμβούλια της χώρας δυνάμει του άρθρου 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο πρόγραμμα “Διαύγεια”».

Διαπιστώσεις αντί επιλόγου

Με βάση τα όσα καταδικαστικά για τον Δήμο Ηρακλείου περιγράφει στο πόρισμά του ο Συνήγορος του Πολίτη:

– Μια οφειλή από πρόστιμα οδικής κυκλοφορίας του 1980-90 έμενε “θαμμένη” στον Δήμο επί 20 χρόνια, χωρίς να έχει ενημερωθεί ο δημότης.

– Στο διάστημα αυτό, η οφειλή προσαυξήθηκε κατά το μέγιστο ποσοστό 200% και έτσι τριπλασιάστηκε η οφειλή!

– Η οφειλή αυτή δεν μπορεί να εισπραχθεί από τον Δήμο, αλλά ο Δήμος, προφανώς αυθαιρετώντας, μπορεί να “μπλοκάρει” τον ΑΦΜ του υπόχρεου στην Οικονομική Εφορία…

– Έτσι λοιπόν, για την οφειλή αυτή το 2018 ο Δήμος “μπλόκαρε” τον ΑΦΜ του υπόχρεου, αλλά δεν τόλμησε να προχωρήσει σε αναγκαστική είσπραξη της οφειλής, επειδή γνωρίζει πως η οφειλή έχει παραγραφεί.

– Σε αίτημα του δημότη για τη διαγραφή των προσαυξήσεων, η οποία εμπίπτει στις περιπτώσεις διαγραφής οφειλών από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 174 παρ. 2 του Νόμου 3463/06, ο Δήμος απάντησε αρνητικά, παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

Αν αυτό λέγεται χρηστή διοίκηση, το αφήνουμε στην κρίση σας… Κυρίως όμως με βάση αυτό το πόρισμα, όσοι δημότες βρίσκονται σε ανάλογη κατάσταση καλόν είναι να λάβουν υπόψη τους το τι πρέπει να κάνουν και πώς να κινηθούν, για να μην έχουν μπλοκαρισμένα τον ΑΦΜ και τη φορολογική τους ενημερότητα, ούτε να ταλαιπωρούνται με προσφυγή στα δικαστήρια.

Άσκοπη επιβάρυνση δικαστηρίων και πολιτών

«Πρακτική πλασματικής εικόνας εσόδων προϋπολογισμού στον Δήμο»

Ακόμη πιο ενδιαφέρον όμως είναι το γεγονός του πώς το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη καταλήγει με επίκεντρο τον Δήμο Ηρακλείου: «Κατά την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη, η άρνηση του Δήμου Ηρακλείου να προβεί σε διαγραφή των παραγεγραμμένων οφειλών εγείρει σειρά ζητημάτων. Ειδικότερα, η εγγραφή οφειλών που έχουν παραγραφεί και δεν πρόκειται να εισπραχθούν ως έσοδα στους προϋπολογισμούς των Δήμων δημιουργεί πλασματική εικόνα αυτών.

Επίσης, η παραπομπή στη Δικαιοσύνη διαφορών που δύνανται να επιλυθούν εξωδικαστικά δημιουργεί άσκοπη επιβάρυνση των δικαστηρίων, ταλαιπωρία των πολιτών και επιβάρυνση των προϋπολογισμών των Δήμων με τα δικαστικά έξοδα».

neakriti.gr