ΚΡΗΤΗ

Δημοπρατήθηκε το έργο «Συντήρηση τμήματος ΠΕΟ Πλατανιά – Σφακάκι», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ

Στην πρόσφατη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου «Συντήρηση τμήματος ΠΕΟ Πλατανιά – Σφακάκι», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.

Το παρόν έργο,  που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  αφορά στη Συντήρηση του τμήματος της Π.Ε.Ο Ρέθυμνο- Ηράκλειο από τον Οικισμό Πλατανιά έως Σφακάκι. Το μήκος του δρόμου είναι περίπου 5,50χλμ περίπου με μέση διατομή 7,00μ .

Οι επεμβάσεις που θα γίνουν  αφορούν σε:

Φρεζάρισμα του παλαιού οδοστρώματος
Ασφαλτόστρωση οδού σε μήκος 5.500,00μ περίπου
Προσαρμογή φρεατίων και σχαρών στο ύψος του νέου καταστρώματος
Διαγράμμιση με ανακλαστική βαφή.