ΚΡΗΤΗ

Διάκριση για την Καρδιολογική Κλινική του Βενιζέλειου

Διάκριση για την Καρδιολογική Κλινική του Βενιζέλειου Νοσοκομείου καθώς η εργασία της με θέμα “Καρδιακή αμυλοείδωση στα πλαίσια σπάνιας μετάλλαξης του γονιδίου της τρανσθυρετίνης (ATTRmut)», η οποία παρουσιάστηκε στο 39ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, επιλέχθηκε  μέσα στις 10 καλύτερες εργασίες του Συνεδρίου.

Στην εργασία συμμετείχαν οι γιατροί:

Εμ. Φουκαράκης1, Εμ. Ρογδάκης1, Α. Παπουτσάκης1, Π. Καφαράκης1, Μ. Πιταροκοίλης1, Γ. Γαρίδας1, Μ. Τσαγκουρνισάκης2, Ο. Μπουρογιάννη3, Εμ. Παπαδάκης3, Σ. Κουκουράκη3

1Καρδιολογική Κλινική, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
2Νευρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
2Πυρηνική Ιατρική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου