ΚΡΗΤΗΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ

Άρχισαν οι εργασίες αποκατάστασης του δρόμου της Μεσσαράς λίγο πριν τον κόμβο της Αγίας Βαρβάρας, όπου κυριολεκτικά  κρέμεται κυριολεκτικά στον αέρα, μετά τη σοκαριστική υποχώρηση των πρανών, που έχει δημιουργήσει μεγάλη υποσκαφή στο δρόμο.

Σε αυτή τη φάση εξελίσσεται η διαδικασία αντιστήριξης των πρανών, κατάντη και ο στόχος που έχει τεθεί από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, είναι μέσα στο προσεχές τρίμηνο να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης του δρόμου.

Αντίστοιχα στο επόμενο εξάμηνο θα γίνει προσπάθεια, παράλληλα με τις εργασίες που εξελίσσονται, να προχωρήσουν και οι αναγκαίες μελέτες που θα δώσουν οριστική λύση στα εντοπισμένα προβλήματα τις εκκρεμότητες και τις αστοχίες που έχουν σε όλη την έκταση του νέου δρόμου, που θα λυθούν με μια νέα εργολαβία που θα βγει στον αέρα.

Όπως εξηγεί ο διευθυντής συγκοινωνιακών έργων του ΒΟΑΚ κ. Γιώργος Αγαπάκης, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την αντιστήριξης των πρανών και καταρχήν προσβάσεων των πρανών κατάντι ενώ παράλληλα είναι σε εξέλιξη η έγκριση εργοταξιακής σήμανσης για τον υφιστάμενο δρόμο, προκειμένου να γίνουν εργασίες για τη μετατόπιση του.

Ο δρόμος στο συγκεκριμένα σημείο έχει υποστεί σοβαρότατη καθίζηση, και η τεχνική πρόταση αποκατάστασης του προβλήματος που έχει επιλεγεί είναι η τοποθέτηση μιας ειδικής πασσαλοστοιχίας ώστε να μπει φρένο στο εν εξελίξει  φαινόμενο της μετακίνησης των εδαφών.

Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει διαμορφώσει ο ΟΑΚ, δρομολογείται η μετατόπιση του δρόμου 500μ. πριν την είσοδο του κόμβου της Μεσσαράς στο ύψος του Αγίου Γεωργίου όπου έχει καταγραφεί το βαρύ πρόβλημα των κατολισθήσεων. Στο σημείο αυτό, προβλέπεται η μετακίνηση του δρόμου 10 μέτρα ανατολικότερα ώστε να απομακρυνθεί η κίνηση των οχημάτων από την εστία των κατολισθήσεων.

Η χρηματοδότηση του σχεδίου αποκατάστασης του δρόμου όπως έχει διαμορφωθεί από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, ξεπερνά τα 4 εκατ. ευρώ  και προβλέπει την ανάθεση μελετών αλλά και έργων που θα δώσουν λύση στην αποκατάσταση του σοβαρότατου προβλήματος που ναρκοθετεί την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Ο κ. Αγαπάκης περιγράφει ότι παράλληλα με τις τεχνικές εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, γίνεται και μια προσπάθεια για την εκταμίευση των πιστώσεων που έχουν εγκριθεί αλλά θα πρέπει να αρχίσουν και μπαίνουν σε ειδικούς κωδικούς ώστε να τρέξει ομαλά η πορεία υλοποίησης του έργου.

Όπως είναι γνωστό τα εμπλεκόμενα υπουργεία έχουν εγκρίνει τη διάθεση 4,4 εκατ. ευρώ που απαιτούνται για την αποκατάσταση του που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.  Η εκτέλεση των εργασιών της αποκατάστασης του πρανούς, γίνεται από τον εγκατεστημένο εργολάβο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το σχεδιασμό του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης θα γίνει μία δεύτερη συμπληρωματική εργολαβία η οποία θα περιλάβει τη δημιουργία του προβλεπόμενου κόμβου στην έξοδο του δρόμου της Μεσσαράς προς τις Μοίρες, η δημιουργία  του κόμβου του Πανασού και παράπλευρων δικτύων που είναι απαραίτητα για την καλύτερη κυκλοφοριακή οργάνωση της περιοχή