ΕΛΛΑΔΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Τι ισχύει, πώς υπολογίζεται, ποιοι το δικαιούνται

Το 2018 φθάνει στο τέλος του και ο μήνας που διανύουμε συνδέεται φυσικά με την καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων.

Οι διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για τα δώρα εορτών είναι δημοσίας τάξεως, με συνέπεια να μην επιτρέπεται και να είναι άκυρη κάθε αντίθετη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία, καθώς και η παραίτηση του εργαζομένου από την αξίωση καταβολής τους. Η λήψη του δώρου Χριστουγέννω, αποτελεί δικαίωμα κάθε εργαζομένου με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα εάν αυτός απασχολείται με μερική ή πλήρη απασχόληση, ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Διαβάστε στο economstas.gr τι ακριβώς ισχύει, πως υπολογίζεται και πότε καταβάλετε το δώρο Χριστουγέννων.