ΚΡΗΤΗ

Εικόνες από ένα…πρόσφατο Ηράκλειο!

 

Μόλις πριν…37 χρόνια

Ναι, είναι το Ηράκλειο. Μια άλλη πόλη αρχές του 1981. Εικόνες από μια γερμανική έκδοση που δημοσίευσε η Ελένη Σημαντήρη.

Εικόνες από ένα...πρόσφατο Ηράκλειο!
Εικόνες από ένα...πρόσφατο Ηράκλειο!
Εικόνες από ένα...πρόσφατο Ηράκλειο!
Εικόνες από ένα...πρόσφατο Ηράκλειο!
Εικόνες από ένα...πρόσφατο Ηράκλειο!
Εικόνες από ένα...πρόσφατο Ηράκλειο!
Εικόνες από ένα...πρόσφατο Ηράκλειο!
Εικόνες από ένα...πρόσφατο Ηράκλειο!