ΕΛΛΑΔΑ

Εκτακτη εφάπαξ ενίσχυση 5.000 ευρώ δίνει η κυβέρνηση στους σεισμόπληκτους της Ζακύνθου

Έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση 5.000 ευρώ δίνει η κυβέρνηση σε όσους επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου στη Ζάκυνθο και διέμεναν ή  χρησιμοποιούσαν ως επαγγελματική στέγη ακίνητα  που χαρακτηρίστηκαν προσωρινά ακατάλληλα ή επικίνδυνα για χρήση.

Σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας η ενίσχυση ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ ανά ακίνητο συν 1.000 ευρώ ανά χώρο βοηθητικής χρήσης (αποθήκες κ.α) και το συνολικό ύψος της δαπάνης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι τα ποσά δεν καταβάλλονται αθροιστικά όταν τα πληγέντα ακίνητα και οι βοηθητικοί χώροι χρησιμοποιούνται από τον ίδιο δικαιούχο και έχουν ανεγερθεί εντός του ίδιου οικοπέδου ή γηπέδου, ενώ το ποσό των 1.000 ευρώ χορηγείται για βοηθητικούς χώρους εφόσον στο ίδιο οικόπεδο ή γήπεδο δεν υπάρχει κτίριο κατοικίας του ίδιου δικαιούχου.

Στην τροπολογία επισημαίνεται ότι το επίδομα για τους πληγέντες από το σεισμό στην Ζάκυνθο είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε παρακράτηση ή εισφορά και δεν δεσμεύεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τις εφορίες, τους ΟΤΑ, τις τράπεζες και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, ούτε υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή άλλης παροχής κοινωνικού η προνοιακού χαρακτήρα.