ΚΡΗΤΗ

Ελληνο-σουηδική εκδήλωση για την βιώσιμη καλλιέργεια και τροφή στο Ηράκλειο

 
Πρωτοβουλία της Πρεσβείας της Σουηδίας για ενίσχυση και ενεργό συμβολή στον διάλογο για τη βιωσιμότητα

Ημερίδα με θέμα ”Βιώσιμη καλλιέργεια και τροφή – το κοινό μας μέλλον” διοργανώνει η Πρεσβεία της Σουηδίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τη στήριξη του Προξενείου της Σουηδίας, την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, ώρα 14.00-18.00, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Πρεσβείας της Σουηδίας για ενίσχυση και ενεργό συμβολή στον διάλογο για τη Βιωσιμότητα, την παρουσίαση καλών πρακτικών και την ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών για την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών, ειδικότερα στον αγροδιατροφικό τομέα τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Έχοντας ως αφετηρία τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και την ‘Agenda 2030’, η Πρεσβεία της Σουηδίας δηλώνει το παρόν στην ελληνική Περιφέρεια, θέλοντας να δώσει φωνή σε αυτούς που εφαρμόζουν τις Αρχές της Βιωσιμότητας στην πράξη και την εντάσσουν στην καθημερινή λειτουργία τους. Η Κρήτη, είναι μία περιοχή πρωτοπόρος στις δράσεις Βιωσιμότητας και μπορεί να αποτελέσει ‘καλό παράδειγμα’, περιοχή πιλότο και για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας.

Παράλληλα, μέσω της καινοτόμας και εξωστρεφούς πρωτοβουλίας ‘’Pop – up Embassy’’, η Πρεσβεία της Σουηδίας θα λειτουργήσει για μία ημέρα στο Ηράκλειο. Συγκεκριμένα, η Πρέσβης της Σουηδίας, κα. Charlotte Sammelin, μαζί με το προσωπικό της Πρεσβείας θα παραμείνουν από τις 11.00 έως τις 18.00 στον χώρο του Επιμελητηρίου, στη διάθεση του κοινού, για να ενημερώσουν για τη Σουηδία και να απαντήσουν σε πιθανές ερωτήσεις.