ΚΡΗΤΗ

Ενισχυμένο “πλέγμα” προστασίας των αδύναμων Ηρακλειωτών!

Ένα ισχυρό δίκτυο περαιτέρω προστασίας των αδύναμων κοινωνικών ομάδων δημιουργείται στο Ηράκλειο, μέσω του Σχεδίου «Επανένταξη»!

Με κύριο στόχο τη μείωση του φαινομένου της έλλειψης στέγης στον Δήμο Ηρακλείου, το εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνει μία σειρά υποστηρικτικών ενεργειών υπέρ των αστέγων και των προσώπων που έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή κατοικία.

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν, στους ωφελούμενους του Προγράμματος θα περιλαμβάνουν:

Στέγαση (κάλυψη ενοικίου)
Κάλυψη δαπανών οικοσκευής και δαπανών κοινής ωφελείας       `
Κάλυψη δαπανών εργασιακής ένταξης (μισθός, εργοδοτικές εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές ή/και υποστήριξη στη σύσταση κοινωνικής επιχείρησης)
Ψυχοκοινωνική υποστήριξη – Συμβουλευτική – Ενημέρωση – Πληροφόρηση
Διασύνδεση με αρμόδιες υπηρεσίες.

Στήριξη των ασθενέστερων συμπολιτών μας

«Όπως έχει πει πολλές φορές ο Δήμαρχος Ηρακλείου και το αποδεικνύουμε εμπράκτως, η κοινωνική πολιτική και η στήριξη των ασθενέστερων συμπολιτών μας, αποτελεί βασική προτεραιότητα για αυτή τη Δημοτική Αρχή», σχολίασε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Μαρία Καναβάκη.

Το Σχέδιο πρόκειται να υποστηρίξει με τις δράσεις του Προγράμματος 60 άστεγους που ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες:
·         9 μεμονωμένα άτομα που φιλοξενούνται στο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Ηρακλείου

·         16 μεμονωμένα άτομα που διαβιούν στο δρόμο σε ακατάλληλες συνθήκες (τροχόσπιτα , σκηνές, γέφυρες κλπ)

·         8 πολυμελείς οικογένειες (ήτοι 34 ωφελούμενοι) που έχουν καταγραφεί από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες ως άστεγοι που διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα, δηλ. σε ακατάλληλα για κατοικία κτίρια με βάση την κείμενη νομοθεσία

·         1 γυναίκα που φιλοξενείται στον ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Ηρακλείου

Ενισχυμένο "πλέγμα" προστασίας των αδύναμων Ηρακλειωτών!

Η αντιδήμαρχος, κ. Μ. Καναβάκη

«Υλοποιούμε τον σχεδιασμό μας με σοβαρότητα» 

«Με βάση, λοιπόν, τις κατευθύνσεις που μας δίνει ο Δήμαρχος, υλοποιούμε τον σχεδιασμό μας. Με σοβαρότητα, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και για την αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού, και δυσεπίλυτου σε παγκόσμιο επίπεδο, προβλήματος, που εμφανίζεται δυστυχώς σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες, αξιοποιώντας όπως έχω ξαναπεί και ίδια μέσα, αλλά και κάθε χρηματοδοτικό ευρωπαϊκό ή εθνικό πόρο», προσθέτει η κ. Καναβάκη.

Επισημαίνεται ότι η Αίτηση του Δήμου Ηρακλείου αξιολογήθηκε με συνολική βαθμολογία 97%.

«Σε αυτή την κατεύθυνση», υπογραμμίζει επ’ αυτού η Αντιδήμαρχος Ηρακλέιου, «και με ικανοποίηση που το εν λόγω Σχέδιο του Δήμου μας αξιολογήθηκε θετικά και η Αίτησή μας εγκρίθηκε, 60 περιπτώσεις ωφελούμενων θα μεταβούν σε επαρκείς αυτόνομες μορφές διαβίωσης και θα υποστηριχθούν μέσω της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και μέσω υπηρεσιών κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης».

Το «ευχαριστώ» στα Στελέχη και οι φάκελοι των ωφελούμενων

Από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο 2018 έγιναν συστηματικές προσπάθειες εύρεσης των δυνητικά ωφελούμενων του Προγράμματος, οι οποίοι έπρεπε να προχωρήσουν μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών και δομών του Δήμου Ηρακλείου, σε υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα συνοδευόμενων από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έντυπα και βεβαιώσεις.

«Τα στελέχη των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, τα οποία και ευχαριστώ ιδιαίτερα,  εργάστηκαν με υπευθυνότητα και ευαισθησία για την  εύρεση των ωφελούμενων, την προετοιμασία και την υποβολή του φακέλου», τόνισε η κ. Καναβάκη

Οι φάκελοι και τα δικαιολογητικά των ωφελούμενων του Προγράμματος έχουν αποσταλεί πλέον στο ΕΙΕΑΔ από τον Δήμο Ηρακλείου και αναμένεται η εξέταση τους από της επιτροπή του ΕΙΕΑΔ και του Υπουργείου Εργασίας, η έγκρισή τους και άλλες προβλεπόμενες διαδικασίες για την έναρξη του Προγράμματος , με τον Δήμο Ηρακλείου να έχει ως βασική επιδίωξη την τοποθέτηση όλων των ωφελούμενων σε στέγη το συντομότερο δυνατό.

Επιπρόσθετα θα προσληφθεί το προσωπικό που το πρόγραμμα προβλέπει από τη ΔΗΚΕΗ και θα γίνουν και οι σχετικές ενέργειες για εύρεση κατοικιών, διενέργεια προμήθειας οικοσκευών, ενεργοποίηση εργοδοτών, ενεργοποίηση δράσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας κλπ

«Ελπίζουμε να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από το Υπουργείο άμεσα και με την άριστη συνεργασία μας με τη ΔΗΚΕΗ που είναι ο Διαχειριστής Φορέας του Προγράμματος να ξεκινήσουμε την υλοποίηση του, που πιστεύουμε ότι θα ενισχύσει σημαντικά τις ήδη υπάρχουσες πολιτικές αντιμετώπισης που εφαρμόζουμε στο Δήμο Ηρακλείου για την εξάλειψη και την καταπολέμηση της αστεγίας.», κατέληξε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής.

Οι διαδικασίες για την έναρξη του Σχεδίου “ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ” προχωρούν με απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Αλληλεγγύης. Εντάσσονται στο πλαίσιο του Προγράμματος “Στέγαση & Εργασία για τους Αστέγους” στο Δήμο Ηρακλείου, με Δικαιούχο Φορέα το Δήμο Ηρακλείου και Διαχειριστή Φορέα τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ηρακλείου (ΔΗΚΕΗ).

Η Προγραμματική Σύμβαση, τέλος, έχει υπογραφεί με το Υπουργείο Εργασίας, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), τον Δήμο Ηρακλείου και τη ΔΗΚΕΗ.

cretalive.gr