ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο Ρυθμός Άθληση

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Γενική Συνέλευση

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 14 και επόμενων περί «Γενικής Συνέλευσης» του Καταστατικού του αθλητικού σωματείου Ηράκλειο Ρυθμός Άθληση με την επωνυμία ΗΡΑ, καλούνται τα Μέλη σε Γενική Συνέλευση, την 29η Ιουνίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στα γραφεία του ΗΡΑ (Παγκρήτιο Στάδιο – Θύρα 17, Σπ. Μουστακλή 1, Ηράκλειο), με τα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Παρουσίαση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού της θητείας του τωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, από 20.06.2017 έως σήμερα.

3. Ανακοίνωση Εκθέσεως Ελεγκτικής Επιτροπής για το ίδιο χρονικό διάστημα επί της οικονομικής διαχειρίσεως.

4. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού.

5. Ψηφοφορία επί της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

6. Εκλογή δύο (2) μελών για την Εφορευτική Επιτροπή.

7. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ’ άρθρα 14-15 και Κεφάλαιο Δ’ άρθρο 16-21 του Καταστατικού, ως εξής: ■ Επτά (7) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

■ Τριών (3) Μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής. 8. Διάφορα θέματα που τυχόν προκύψουν κατά την διάρκεια της Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη απαρτίας την παραπάνω ημέρα και ώρα, η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, θα επαναληφθεί το επόμενο Σάββατο (06.07.2019) στον ίδιο χώρο και ώρα 10:00 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε η Γενική Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι έχει απαρτία, ανεξαρτήτως των μελών που θα παρευρεθούν.

Ο Πρόεδρος ​​​​ Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Κανάκης​ ​​​

Γεώργιος Μιχαλάκης