ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Τοποθετούν περίφραξη σε συνολικά εξήντα γεωτρήσεις ύδρευσης και άρδευσης

Στην περίφραξη γεωτρήσεων ύδρευσης και άρδευσης προχωρεί ο Δήμος Γόρτυνας μετά την σχετική σύμβαση που υπογράφηκε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Γόρτυνας (Άγιοι Δέκα) με την εταιρεία «Χ. ΛΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.», η οποία θα καλείται εφ’εξής ανάδοχος της εν λόγω υπηρεσίας.
Η Δημοτική Αρχή στην προσπάθεια της να βελτιώσει, αλλά και να προφυλάξει την υδροδότηση του Δήμου, ξεκινάει ένα ακόμη σημαντικό έργο με την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης.

Πρόκειται για την περίφραξη τουλάχιστον 60 γεωτρήσεων, σε πρώτη φάση των πιο σημαντικών εκροής νερού ύδρευσης-άρδευσης, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε είδους δυσάρεστο περιστατικό, αλλά και για την αποφυγή διάφορων ανεξέλεγκτων φαινομένων, που είχαν παρατηρηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Είναι γεγονός ότι στο παρελθόν είχαν σημειωθεί πολλά περιστατικά με δολιοφθορές, κλοπές και εικόνες λεηλασίας και καταστροφής σε γεωτρήσεις του Δήμου Γόρτυνας, με αποτέλεσμα ο Δήμος να ζημιώνεται κατά δεκάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο από τις  ζημιές που προκαλούσαν αυτού του είδους οι επιδρομές, αφήνοντας μάλιστα ολόκληρα χωριά χωρίς σταγόνα νερό.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παροχή της εν λόγω σύμβασης υπηρεσίας θα χρηματοδοτηθεί από Έσοδα του Δήμου Γόρτυνας και έχει δεσμευτεί πίστωση ποσού 51.164,88 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25.7336.0543.

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες (12) από την υπογραφή του συμφωνητικού ή μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων υλικών.