ΚΡΗΤΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ηράκλειο 1900-Πριν από σχεδόν 120 χρόνια…

Η πλατεία μπροστά στη Χανιόπορτα, στο βάθος η σημερινή Καλοκαιρινού.

Διακρίνεται η οθωμανική κρήνη που δεν υπάρχει σήμερα.