ΚΡΗΤΗΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Ηράκλειο 1950: Μια κοινωνία συσσιτίων όμοια με τη σημερινή

Ηράκλειο 1950 και οι γυναίκες του φιλόπτωχου ταμείου του Αγίου Γεωργίου της ενορίας του Πόρου, μοιράζουν μαζί με τον παπά Νικολή Νεονάκη σκόνη γάλα και κίτρινο τυρί στα παιδιά του 14ου δημοτικού σχολείου.

Σας θυμίζει μήπως κάτι αυτή η εικόνα;