ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Βίγλα το 1968

Πριν 50 χρόνια η Βίγλα στο Ηράκλειο.

 

Παραπήγματα και σπίτια παντού, περβόλια, κτήματα. Ένα Ηράκλειο διαφορετικό, όχι πολλά χρόνια πριν

(φωτογραφία Μ. Ναλετάκης Jef Miller).

Από ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΤΡΙΣ