ΚΡΗΤΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η θρυλική οδός Ποτιέ

Ένας ιστορικός δρόμος των Χανίων.

Υπήρξε η “καρδιά” του εμπορίου στα Χανιά πριν ακόμη από την περίοδο του Μεσοπολέμου μέχρι πρόσφατα.

 


 Η λεγόμενη “παλιά αγορά” για τους παλιότερους, η οδός Ποτιέ για τους νεότερους.

Στην οδό Ποτιέ, το 1925, άνοιξε το υαλοπωλείοτης οικογένειας Καλλιγέρη,που το 1800 ήρθε από τα Κύθηρα στα Χανιά με ρίζες από τη Βενετία.
Η Ποτιέ ξεκινούσε πιο χαμηλά από το ύψος του δρόμου που ξεκινά σήμερα.
Υπήρχε μια μεγάλη πλατεία, η πλατεία του Κάτωλα, όπου βρίσκονταν όλα τα εμπορικά μαγαζιά. Όλη η Ποτιέ ήταν στρωμένη με πλάκες από τον Βεζούβιο…
Όλα τα μαγαζιά ήταν υπερυψωμένα με 2 και 3 σκαλοπάτια, διότι κατέβαιναν νερά της βροχής από τη δημοτική αγορά.
Εδώ ήταν η μεγαλύτερη κίνηση των καταστημάτων της εποχής, “παλιά αγορά” τη λέγανε.

.patris