ΚΡΗΤΗ

Η Κρήτη “φιγουράρει” στις πρώτες θέσεις στον πρωτογενή τομέα (πίνακες)

Στις πρώτες θέσεις σε πανελλαδικό επίπεδο φιγουράρει η Κρήτη στον πρωτογενή τομέα, σε όλους τους επιμέρους τομείς.

Αυτό καταδεικνύει η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε και παρουσιάστηκε, μέσα από την οποία καταγράφεται η εικόνα που παρουσιάζει κάθε περιοχή της Ελλάδας.

Την ανάλυση αυτή υπογράφει η Κατερίνα Χαιρέτη, Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως δημοσιεύτηκε στο ypaithros.gr

Στον Πίνακα 1 όπως φαίνεται, σε 10 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, το ποσοστό των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα υπερβαίνει αισθητά εκείνο των απασχολουμένων στο σύνολο της οικονομίας.

pinakas_1.jpg

Καλλιεργούµενες εκτάσεις

Στον Πίνακα 2, απεικονίζονται οι εκτάσεις όπου καλλιεργούνται τα σημαντικότερα αγροτικά προϊόντα της ελληνικής οικονομίας στο επίπεδο των περιφερειών που κατέχουν τις πρώτες θέσεις σε καλλιεργούμενη έκταση.

pinakas_2.jpg

H Κρήτη χαρακτηριστικά κατέχει την δεύτερη θέση στους ελαιώνες και την τρίτη θέση στους αμπελώνες.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό συγκριτικό εξαγωγικό πλεονέκτημα στον καπνό, το βαμβάκι, το λάδι (είναι η τρίτη ελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο σε ποσότητα και, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η πρώτη σε ποιότητα του προϊόντος) και τα φρούτα.

Κτηνοτροφική εξειδίκευση

Στον επόμενο πίνακα 3, απεικονίζονται οι περιφέρειες όπου εκτρέφονται ζώα.
Η Κρήτη κυριαρχεί στην εκτροφή αιγών και κουνελιών, ενώ κατέχει την τρίτη θέση στην εκτροφή μελισσών, μετά την Πελοπόννησο.

pinakas_3.jpg

Αν εξετασθεί η κατανομή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ανά περιφέρεια ως προς την γεωργική ή την κτηνοτροφική τους δραστηριότητα, θα διαπιστωθεί, ότι με εξαίρεση δύο περιφέρειες, η δραστηριότητα που κυριαρχεί είναι η γεωργική.

Συγκεκριμένα, η κατανομή των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι πτηνοτροφικές και οι μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις) στο σύνολο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ανά περιφέρεια και κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους έχει ως εξής (στοιχεία του 2013 της Eurostat): Ήπειρος 58,2%, Δυτική Ελλάδα 51,1%, Δυτική Μακεδονία 45,2%, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 45,0%, Θεσσαλία 43,7%, Νότιο Αιγαίο 41,4%, Ιόνια Νησιά 40,6%, Βόρειο Αιγαίο 38,9%, Κρήτη 34,3%, Πελοπόννησος 29,1%, Στερεά Ελλάδα 27,8%, Κεντρική Μακεδονία 22,4% και Αττική 12,2%.

Σε επίπεδο συνόλου χώρας το ποσοστό των κτηνοτροφικών μονάδων ως προς το σύνολο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι 36,1%.

ekriti.