ΚΡΗΤΗ

Θερινά μαθήματα της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Από το Εργαστήριο Γλωσσολογίας

Θερινά μαθήματα της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας διοργανώνει και φέτος το Εργαστήριο Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τα μαθήματα μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι και όσες ενδιαφέρονται είτε να έλθουν σε επαφή με τη Νέα Ελληνική (επίπεδο αρχαρίων) είτε να διευρύνουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους (επίπεδα μέσων και προχωρημένων).

Τα μαθήματα Νέας Ελληνικής Γλώσσας του θερινού σχολείου του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας/Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης θα αρχίσουν την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις εννιά το πρωί έως τη μία το μεσημέρι (συνολικά 80 διδακτικές ώρες), στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από πλευράς του Πανεπιστημίου, οι συμμετέχοντες φοιτητές θα λάβουν δωρεάν το διδακτικό υλικό και πιστοποιητικό, εφόσον επιτύχουν στις τελικές εξετάσεις. Στο επίπεδο των αρχαρίων (A1-A2) οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στη Νέα Ελληνική Γλώσσα μέσα στο πολιτισμικό της πλαίσιο, δηλαδή, πέραν των βασικών αρχών της νεοελληνικής γραμματικής, θα διδαχθούν και σημαντικές πτυχές του ελληνικού πολιτισμού. Στο επίπεδο των μέσων (Β1-Β2) οι φοιτητές που κατέχουν ήδη βασικές γνώσεις της Νέας Ελληνικής θα αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές με βάση ένα ευρύ φάσμα κειμένων με αναφορά στον πολιτισμό, την επικοινωνία κ.λπ., ενώ θα ενθαρρυνθούν να εμπλακούν ακόμη πιο ενεργά στη διαδικασία μάθησης μέσα από σύνθεση κειμένων, ρόλων βάσει σεναρίου κ.λπ.

Στο επίπεδο των προχωρημένων (Γ1-Γ2) όσοι/-ες έχουν ολοκληρώσει το ενδιάμεσο επίπεδο θα καλλιεργήσουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους ώστε να τις εξελίξουν στο επίπεδο της επάρκειας. Μέσα από τη μελέτη ποικίλων, αυθεντικών ως επί το πλείστον, κειμένων καθώς και μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων εντός τάξης, οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις διαφορές επίσημου/τυπικού και ανεπίσημου ύφους, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και ενθαρρύνονται να χειριστούν με επάρκεια σύνθετες περιστάσεις επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: moderngreek@phl.uoc.gr ή να επισκεφθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.philology.uoc.gr/up…