ΚΡΗΤΗ

Κι όμως είναι στην Κρήτη!

Μία μοναδική φωτογραφία του Αγίου Νικολάου που τράβηξε την περίοδο 1886-1901 ο Paul Blanc που υπηρετούσε ως πρόξενος της Γαλλίας στην Κρήτη!

patris.gr/

Μία μοναδική φωτογραφία του Αγίου Νικολάου που τράβηξε την περίοδο 1886-1901 ο Paul Blanc που υπηρετούσε ως πρόξενος της Γαλλίας στην Κρήτη!

patris.gr/

Μία μοναδική φωτογραφία του Αγίου Νικολάου που τράβηξε την περίοδο 1886-1901 ο Paul Blanc που υπηρετούσε ως πρόξενος της Γαλλίας στην Κρήτη!

patris.gr/

Μία μοναδική φωτογραφία του Αγίου Νικολάου που τράβηξε την περίοδο 1886-1901 ο Paul Blanc που υπηρετούσε ως πρόξενος της Γαλλίας στην Κρήτη!

patris.gr/