ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Χωράφια με φτηνό ενοίκιο…

«Διαδικτυακή πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων πολιτών για την ενοικίαση δημόσιας γεωργικής γης» έχει δημιουργήσει και ενεργοποιήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θέτοντας σε ισχύ το άρθρο 7 του Νόμου 4061/2012, για την ενοικίαση της γεωργικής γης που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η εφημερίδα “Νέα Κρήτη” έχει πολλές φορές γράψει μέχρι σήμερα ότι στη Μεσαρά, στο Ηράκλειο, αλλά και στην υπόλοιπη Κρήτη, χιλιάδες στρέμματα αυτής της κατηγορίας μένουν ανεκμετάλλευτα ενώ ανήκουν στο πρώην ΕΘΙΑΓΕ. Δεν παύουν μάλιστα να υπάρχουν και περιπτώσεις καταπατημένων εκτάσεων, αλλά και εκτάσεων που έχουν μετατραπεί με το… “έτσι θέλω” σε βοσκοτόπια από κτηνοτρόφους που εκμεταλλεύονται την όλη κατάσταση!

Σήμερα λοιπόν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέτει σε εφαρμογή την εν λόγω πλατφόρμα ώστε να μπει μια τάξη σε αυτές τις περιοχές και να ενοικιαστούν σε ανθρώπους που θα πληρώνουν ένα απλό αντίτιμο ανά στρέμμα – στα 5 ευρώ – και με ανώτατο όριο εκμετάλλευσης τα 100 στρέμματα ανά άτομο.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ελκυστικό πρόγραμμα, το οποίο και δύναται να μειώσει αρκετά το κόστος παραγωγής, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η ενοικίαση γης παραμένει ακριβή.

Με δεδομένο, μάλιστα, ότι υπάρχουν δημόσιες εκτάσεις που μπορούν να διατεθούν προς γεωργική εκμετάλλευση, το εν λόγω πρόγραμμα θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικό εργαλείο για τους παραγωγούς.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στοχεύει στη διασφάλιση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας και στην άμεση εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων αναφορικά με την ενοικίαση δημόσιας γεωργικής γης.

Οι ενδιαφερόμενοι, με τη χρήση των κατάλληλων επιλογών, μπορούν να εισάγουν τα στοιχεία τους, να βλέπουν τα διαθέσιμα αγροτεμάχια στην περιοχή που ενδιαφέρονται, να καταχωρίζουν τις αιτήσεις τους και να βλέπουν τα μόριά τους αναλόγως των κριτηρίων που έχουν οριστεί.

Προβλέπεται συγκεκριμένη μοριοδότηση, σύμφωνα με την οποία, όσο λιγότερα στρέμματα διαθέτει σήμερα ο αγρότης, τόσο περισσότερα μόρια θα αποκτά, ενώ προτεραιότητα δίνεται στην καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων-τροφίμων που περιλαμβάνονται στο “καλάθι” της οικείας περιφέρειας, με βάση το στρατηγικό σχέδιο που εκπονείται. Συνεπώς, για προϊόντα-τρόφιμα εντός “καλαθιού” ο παραγωγός θα λαμβάνει 100 μόρια.

Η γη θα διανεμηθεί σε ανέργους, νέους αγρότες, πτυχιούχους Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής και επαγγελματίες αγρότες με αντίτιμο 5 ευρώ το στρέμμα ανά καλλιεργητική περίοδο, και ανώτατο όριο τα 100 στρέμματα ανά άτομο (συμπεριλαμβάνεται η γη που έχει σήμερα ο αγρότης εφόσον δραστηριοποιείται ήδη στη γεωργία και τα επιπλέον στρέμματα που μπορεί να αποκτήσει).

Ο μέγιστος αριθμός στρεμμάτων που είναι δυνατόν να διανεμηθούν είναι τα 3 εκατ., ενώ στην πλειοψηφία τους τα αγροτεμάχια είναι μικρότερα των 10 στρεμμάτων.

Η επιλογή του φυσικού ή νομικού προσώπου μεταξύ περισσότερων του ενός υποψήφιου ενδιαφερομένου για το ίδιο αγροτικό ακίνητο γίνεται βάσει βαθμών που συγκεντρώνει κάθε ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις ακόλουθες ομάδες κριτηρίων:

* Κριτήριο Α:

α1) Αγρότης με όμορη προς το παραχωρούμενο αγροτικό ακίνητο αγροτική εκμετάλλευση και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ήδη καλλιεργούμενων ιδιόκτητων ή μισθωμένων αγροτεμαχίων του και του υπό παραχώρηση αγροτεμαχίου δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) στρέμματα (βαθμοί 50).

α2) Αγρότης στον οποίο το ακίνητο είχε παραχωρηθεί για καλλιέργεια με απόφαση νομάρχη ή αντιπεριφερειάρχη, με βάση την ΠΥΣ 95/1975 (Α’ 180) για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον (βαθμοί 100).

α3) Μόνιμος κάτοικος Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται το παραχωρούμενο ακίνητο (βαθμοί 100).

* Κριτήριο Β:

β1) Νέος αγρότης ηλικίας έως 35 ετών ή νέος αγρότης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Ε. L 277) (βαθμοί 100).

β2) Νέος ηλικίας έως 35 ετών με πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής (βαθμοί 100).

β3) Άνεργος εγγεγραμμένος στα αρχεία του ΟΑΕΔ (βαθμοί 180).

β4) Επαγγελματίας αγρότης (βαθμοί 60).

* Κριτήριο Γ:

Νέος αγρότης ηλικίας έως 35 ετών ή νέος αγρότης σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Ε. L 277) ή νέος με πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής έως 35 ετών που έχει δηλώσει στο ΜΑΑΕ και στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) συνολικά (ιδιόκτητο ή μισθωμένο) καλλιεργούμενο ή άλλως εκμεταλλευόμενο αγροτικό ακίνητο έως 100 στρέμματα ή άνεργος, ως εξής:

– Ιδιόκτητο/μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 4 στρ. (βαθμοί 100),

– Ιδιόκτητο/μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 10 στρ. (βαθμοί 90),

– Ιδιόκτητο/μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 20 στρ. (βαθμοί 80),

– Ιδιόκτητο/μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 30 στρ. (βαθμοί 70),

– Ιδιόκτητο/μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 40 στρ. (βαθμοί 60),

– Ιδιόκτητο/μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 50 στρ. (βαθμοί 50),

– Ιδιόκτητο/μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 80 στρ. (βαθμοί 30),

– Ιδιόκτητο/μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 100 στρ. (βαθμοί 10.

* Κριτήριο Δ:

δ1) Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμου ενταγμένου στον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας (βαθμοί 100).

δ2) Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή άλλου τροφίμου μη ενταγμένου στον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας (βαθμοί 50).

δ3) Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών ή για χρήση του αγροτικού ακινήτου για βόσκηση (βαθμοί 50).

* Κριτήριο Ε:

ε1) Αγροτικός Συνεταιρισμός ή Ομάδα Παραγωγών με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμων ενταγμένων στον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας, για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών ή για χρήση αγροτικού ακινήτου για βόσκηση χωρίς τον περιοριστικό παράγοντα των 100 στρεμμάτων (βαθμοί 300).

Για την παραχώρηση της χρήσης του αγροτικού ακινήτου επιλέγεται ο αιτών που αθροίζει τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίδιας βαθμολογίας μεταξύ περισσότερων φυσικών προσώπων επιλέγεται κατά σειρά προτίμησης: α) ο μόνιμος κάτοικος και β) ο νεότερος σε ηλικία υποψήφιος.

Μεταξύ περισσότερων νομικών προσώπων με ίδια βαθμολογία, επιλέγεται αυτό με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, ενώ σε περίπτωση ίδιας βαθμολογίας φυσικού και νομικού προσώπου επιλέγεται το νομικό πρόσωπο.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτησή του είτε μέσω του διαδικτύου είτε στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας.

Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου εισάγονται σε σχετική εφαρμογή στο διαδίκτυο, η οποία εμφανίζει τη βαθμολογία που συγκεντρώνει βάσει των παραπάνω κριτηρίων.

Το τίμημα της παραχώρησης της χρήσης ορίζεται με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Χρονική διάρκεια παραχώρησης – Από 5 έως 25 έτη, με δυνατότητα παράτασης

Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 4, ορίζεται από 5 έως 25 έτη, με δυνατότητα παράτασης, με ανώτατο όριο τα δέκα έτη. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να συμφωνηθεί μεγαλύτερη διάρκεια παραχώρησης πέραν της 25ετίας, μόνο για επενδυτικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι η διάρκεια της παραχώρησης απαιτείται για την απόσβεση της επένδυσης ή για την ένταξή της σε κάποιο επενδυτικό νόμο ή πρόγραμμα, που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 40 έτη.

neakriti.gr