ΕΛΛΑΔΑ

Κτηματολόγιο: Οι 19 περιοχές που πήραν παράταση, τι να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Επιπλέον περιθώριο 100 ημερών έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε 19 περιοχές της χώρας για να δηλώσουν την περιουσία τους στο Κτηματολόγιο. Πρόκειται για 12 περιοχές όπου η εξάμηνη παράταση που προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο έληξε χθες αλλά και για 7 περιοχές που το εξάμηνο λήγει την ερχόμενη Δευτέρα 17 Ιουνίου. Οι ιδιοκτήτες αυτών των περιοχών έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της τελευταίας νομοθετικής ρύθμισης (με την κατάθεση σχετικής τροπολογίας στις 16 Μαΐου 2019), να δηλώσουν την περιουσία τους στο Κτηματολόγιο έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2019.

Η παράταση αυτή δόθηκε με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Δημαρά που υπεγράφη την περασμένη Παρασκευή και είναι καθ’ οδόν προς το Εθνικό Τυπογραφείο. Διευκρινίζεται ότι η προαναφερόμενη (επιπλέον) παράταση δίνεται κατά περίπτωση – με υπουργική απόφαση – ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν κάθε φορά για κάθε περιοχή ξεχωριστά και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Οι περιοχές στις οποίες δόθηκε παράταση και αναμένεται η δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως χωρίζονται σε δυο ομάδες:

  • Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει, όπως προαναφέρθηκε, 12 περιοχές: Καβάλα, Ροδόπη, Θεσσαλονίκη, Γρεβενά, Λάρισα, Ιωάννινα, Αρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αιτωλοακαρνανία, Μέγαρα και Οινόη.
  • Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει 7 περιοχές όπου το προβλεπόμενο εξάμηνο λήγει την ερχόμενη Δευτέρα 17 Ιουνίου: Λασίθι, Αργολίδα, Κορινθία (Β’ Τμήμα), Αρκαδία, Πιερία, Ευρυτανία και Φθιώτιδα.

Σημειώνεται πως νέα παράταση (που δίνεται στο πλαίσιο της τελευταίας νομοθετικής ρύθμισης) έχει ήδη δοθεί έως τις 31 Ιουλίου 2019 για την Κορινθία (Α’ Τμήμα) και για τα Δωδεκάνησα. Υπενθυμίζεται ότι για την πρώτη περιοχή η προβλεπόμενη προθεσμία έληξε στις 12 Μαΐου και για τα Δωδεκάνησα στις 19 Μαΐου.

Στην Αθήνα

Στο μεταξύ, δυο εβδομάδες – έως τις 24 Ιουνίου – περιθώριο έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στον Δήμο Αθηναίων προκειμένου να ελέγξουν και να διορθώσουν στην περίπτωση που υπάρχουν λάθη τα αποτελέσματα της επεξεργασίας που έγιναν στο Κτηματολόγιο το 2008. Στο διάστημα αυτό υπολογίζονται και τα Σαββατοκύριακα επειδή όλη η διαδικασία γίνεται – και – ηλεκτρονικά.

Πρόκειται για το στάδιο της προανάρτησης – που ακολουθεί τη συλλογή των δηλώσεων – και αφορά 544.682 ιδιοκτήτες και 7.645 νομικά πρόσωπα (Δημόσιο, εταιρείες κ.ά.) που έχουν 726.951 ακίνητα και 65.377 γεωτεμάχια στον μεγαλύτερο δήμο της χώρας, τα οποία δήλωσαν στο Κτηματολόγιο το 2008 πληρώνοντας 35 ευρώ ανα δικαίωμα.

Δύσκολο πρόγραμμα

Το τελευταίο πρόγραμμα κτηματογράφησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον περασμένο Νοέμβριο αφορά 12.608.580 δικαιώματα και περιλαμβάνει πολλά μέρη της Ελλάδας ταυτόχρονα.

Αυτό σημαίνει πως πολλοί ιδιοκτήτες έχουν ακίνητα σε περισσότερες από μια περιοχές, ενώ αρκετές ιδιοκτησίες δεν έχουν σημαντική αξία σε σχέση με τις αστικές περιοχές των προηγούμενων προγραμμάτων κτηματογράφησης.

Την ίδια ώρα, τα ακίνητα είναι δυσκολότερο να εντοπιστούν στα Γραφεία Κτηματογράφησης, ενώ δεν υπάρχουν (σε πολλές περιπτώσεις) συμβόλαια καθώς η χρησικτησία αποτελεί σε αρκετά μεγάλο ποσοστό τον τρόπο κτήσης της περιουσίας.

Οπως εξηγούν από το Κτηματολόγιο, οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τα ακίνητά τους, διότι αν δεν το κάνουν κινδυνεύουν να μην κατοχυρώσουν την περιουσία τους και να τη χάσουν (!).

Ωστόσο, όσο εύκολο κι αν ακουγεται, στην πράξη δεν είναι καθόλου εύκολο. Κι αυτό το καταλαβαίνουν από το Κτηματολόγιο, μια και οι ιδιοκτήτες καλούνται να υποβάλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας σε περιοχές κυρίως αγροτικές και στις οποίες – σε πολλές περιπτώσεις – είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα έγγραφα.

«Προβληματικές» περιπτώσεις

Κατά το Κτηματολόγιο, όσοι έχουν αποκτήσει ακίνητα από κληρονομιά για τα οποία δεν υπάρχουν πράξεις αποδοχής κληρονομιάς μπορούν να υποβάλουν δήλωση συνυποβάλλοντας τα έγγραφα με τα οποία στοιχειοθετείται το κληρονομικό τους δικαίωμα, ακόμη και πριν από τη σύνταξη της πράξης αποδοχής.

Ειδικότερα απαιτούνται: ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης, ο τίτλος κτήσης του αποβιώσαντος, εφόσον υφίσταται. Ακόμη, στην περίπτωση που υπάρχει διαθήκη, αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης.

Ωστόσο, επειδή η έκδοση κάποιων από τα προαναφερόμενα έγγραφα ενδεχομένως να καθυστερεί, οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέσουν τη δήλωσή τους συνυποβάλλοντας οποιασδήποτε μορφής αποδεικτικό, όπως για παράδειγμα μια απλή φωτοτυπία της πρωτοκολλημένης αίτησης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει όμως να δεσμευτούν ότι θα προσκομίσουν ό,τι έγγραφο λείπει μόλις αυτό εκδοθεί.

Σε ό,τι αφορά την περίπτωση της χρησικτησίας, οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν με τη δήλωσή τους τουλάχιστον ένα αποδεικτικό στοιχείο ή έγγραφο από το οποίο να προκύπτει συνεχόμενη και αδιάλειπτη νομή για 20 χρόνια (προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, συμβόλαια όμορων ιδιοκτητών, λογαριασμούς κ.ά).

Επίσης, για τις ένορκες βεβαιώσεις, από το Κτηματολόγιο διευκρινίζεται ότι η όποια καθυστέρησή τους – λόγω φόρτου εργασίας – δεν αποτελεί λόγο μη έγκαιρης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας. Η προσκόμιση μπορεί να γίνει από τους δικαιούχους μόλις αυτές συνταχθούν. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του Ε9 στο οποίο αναφέρεται το δηλούμενο ακίνητο.

Μοιράζουν δασωμένους αγρούς έως 30 στρέμματα

Δυνατότητα αξιοποίησης αγρών που αφέθηκαν και έγιναν δάση δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος. Ειδικότερα, προβλέπεται (ύστερα από αίτηση στη Δασική Υπηρεσία) η έγκριση της χρήσης δάσους έως 30 στρεμμάτων μόνο για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια, εφόσον υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας μέχρι το 2004.

Για εκτάσεις μεγαλύτερες των 5 στρεμμάτων απαιτείται τεχνοοικονομική μελέτη, ώστε να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα της καλλιέργειας που θα αντικαταστήσει το δάσος. Η απόφαση δημοσιεύτηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μέχρι σήμερα ο νόμος έδινε τη δυνατότητα εκμετάλλευσης μόνο των δασικών εκτάσεων ή των εκτάσεων που έχουν απολέσει πια τον δασικό τους χαρακτήρα, αλλά όχι των δασών.

Στο μεταξύ, με οδηγίες που απέστειλε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, ξεκινά άμεσα η δυνατότητα διόρθωσης των εκτάσεων με φρυγανική βλάστηση στον δασικό χάρτη από δάση σε χορτολιβαδικές. Με τη χθεσινή εγκύκλιο, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να αιτούνται στη Δασική Υπηρεσία τη διόρθωση κυρωμένου δασικού χάρτη εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών.