ΕΛΛΑΔΑ

Κτηματολόγιο: Πώς θα σώσετε ιδιοκτησίες από χρησικτησία

Η έλλειψη τοπογραφικού είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους το Κτηματολόγιο δεν έχει τα αποτελέσματα που προσδοκά – παρά το ότι έχουν περάσει επτά μήνες από την επανέναρξη των προγραμμάτων και οι επιπλέον εξάμηνες παρατάσεις φαντάζουν μονόδρομος

Το μεγαλύτερο αγκάθι στη συλλογή δηλώσεων κτηματογράφησης παραμένει η χρησικτησία, δεδομένου ότι η πλειονότητα των πολιτών που έχουν ιδιοκτησίες σε αγροτικές περιοχές της χώρας τις απέκτησαν «διά λόγου», ενώ μέχρι σήμερα οι τίτλοι ιδιοκτησίας απουσιάζουν.

Αντίστοιχα ωστόσο προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονομιάς, και έτσι το… μάζεμα των απαραίτητων εγγράφων καθυστερεί την τρέχουσα διαδικασία. Κάτι τέτοιο, άλλωστε, ισχύει και για τον εντοπισμό ακινήτου, αφού και η έλλειψη τοπογραφικού είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους το Κτηματολόγιο δεν έχει τα αποτελέσματα που προσδοκά – παρά το ότι έχουν περάσει επτά μήνες από την επανέναρξη των προγραμμάτων και οι επιπλέον εξάμηνες παρατάσεις φαντάζουν μονόδρομος.

Ένα στοιχείο…

Το αλαλούμ που έχει δημιουργηθεί λόγω της χρησικτησίας παραδέχεται και το Κτηματολόγιο, με αποτέλεσμα να καλεί τους δικαιούχους να συνυποβάλουν με τη δήλωσή τους τουλάχιστον ένα αποδεικτικό στοιχείο ή έγγραφο από το οποίο να προκύπτει συνεχής και αδιάλειπτη νομή για είκοσι χρόνια, όπως:

* Συμβολαιογραφικά έγγραφα, π.χ. προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, πράξη αναγνώρισης ορίων από τους όμορους ιδιοκτήτες, συμβόλαια όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου.

* Αποδείξεις καταβολής τελών ή λογαριασμοί κοινής ωφέλειας στο όνομα του ιδιοκτήτη.

* Μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή το δικαιούχο.

* Ενορκες βεβαιώσεις επί των οποίων μάρτυρες βεβαιώνουν την εικοσάχρονη νομή
και κατοχή επί του ακινήτου που δηλώνεται από το δικαιούχο.

* Εγγραφα χορήγησης επιδότησης στο δικαιούχο απ’ όπου προκύπτει ότι αυτός αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση.

Υπεύθυνες δηλώσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αντί της υποβολής εγγράφων χορήγησης επιδότησης, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση, με εξουσιοδότηση προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο για τη διασταύρωση του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης, με τα στοιχεία που τηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε ό,τι αφορά τις ένορκες βεβαιώσεις, η όποια καθυστέρηση της σύνταξής τους δεν αποτελεί λόγο μη έγκαιρης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας. Οι δικαιούχοι μπορούν, αφού δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση κατά την υποβολή της δήλωσής τους, να προσκομίζουν τις βεβαιώσεις αυτές αμέσως μόλις συνταχθούν. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του εντύπου Ε9 στο οποίο να αναφέρεται το δηλούμενο ακίνητο.

Κληρονομιές

Σχετικά με τη δήλωση δικαιωμάτων με αιτία κτήσης κληρονομιά, οι δικαιούχοι που έχουν αποκτήσει με κληρονομιά από τους προγόνους τους ακίνητα για τα οποία δεν έχουν συντάξει και μεταγράψει πράξη αποδοχής κληρονομιάς οι ίδιοι ή και οι γονείς τους, μπορούν να υποβάλουν δήλωση στο Κτηματολόγιο, συνυποβάλλοντας τα έγγραφα με τα οποία στοιχειοθετείται το κληρονομικό τους δικαίωμα, ακόμα και πριν τη σύνταξη της πράξης αποδοχής κληρονομιάς.

Συγκεκριμένα, απαιτούνται: ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης, ο τίτλος κτήσης του αποβιώσαντος, εφόσον υφίσταται, και α) στην περίπτωση που υπάρχει διαθήκη, αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης, ή β) στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης.

Εντοπισμός

Στο κομμάτι του εντοπισμού ακινήτου, οι πολίτες που δεν διαθέτουν τοπογραφικό και δυσκολεύονται να εντοπίσουν τα ακίνητά τους με την ηλεκτρονική υπηρεσία θέασης των υποβάθρων του Κτηματολογίου, μπορούν, εφόσον γνωρίζουν οι ίδιοι τη θέση και τα όρια του ακινήτου τους στο ύπαιθρο ή με τη βοήθεια κάποιου που τα γνωρίζει, με χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής εντοπισμού ακινήτου από τα κινητά να αποκτήσουν αρχείο εντοπισμού το οποίο θα συνυποβάλουν με τη δήλωσή τους.
Αντίστοιχα, οι πολίτες που προτίθενται να υποβάλουν τοπογραφικό διάγραμμα αλλά καθυστερεί η σύνταξή του μπορούν να καταθέσουν εγκαίρως τη δήλωσή τους, δεσμευόμενοι όμως με υπεύθυνη δήλωση για την υποβολή του τοπογραφικού αμέσως μόλις αυτό συνταχθεί.

Στο παρά πέντε

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν προώθησε το νομοσχέδιο για τις οικιστικές πυκνώσεις στην κοινοβουλευτική διαδικασία, ωστόσο αρκετές από τις επίμαχες διατάξεις μπήκαν μπροστά σε μορφή τροπολογιών. Η πρώτη αφορά την παράταση στην ανάρτηση των δασικών χαρτών μέχρι τις 30 Αυγούστου σε περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, σε νησιά των Κυκλάδων, αλλά και σε Θεσσαλονίκη, Δράμα, Κοζάνη, Μαγνησία και Καρδίτσα. Η δεύτερη το θέμα της μετεγκατάστασης του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών από το Ελληνικό σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του στην Ανάβυσσο. Παράλληλα, το ΥΠΕΝ πέρασε τη ρύθμιση με τους δασωμένους αγρούς, την πρόσληψη προσωπικού στο Κτηματολόγιο χωρίς ΑΣΕΠ, ενώ ένα από τα παράδοξα είναι ότι, αν και αρχικά συμπεριέλαβαν τη ρύθμιση για τη συνένωση οικοπέδων, ο υπουργός ΠΕΝ αποφάσισε να την… αφαιρέσει!

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου