ΚΡΗΤΗ

Λύση στο πρόβλημα ενεργειακής επάρκειας της Κρήτης

Λύση στο πρόβλημα ενεργειακής επάρκειας της Κρήτης έρχεται να δώσει ο «εικονικός αγωγός στον Αθερινόλακκο Κρήτης», το νέο έργο που περιλαμβάνεται στο 10ετές Σχέδιο του ΔΕΣΦΑ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ την περίοδο 2020-2029, με το συνολικό κόστος της επένδυσης να εκτιμάται στα 175 εκατομμύρια ευρώ.

Το έργο, που για πρώτη φορά εντάσσεται στο υπό δημόσια διαβούλευση πρόγραμμα ανάπτυξης του ΕΣΦΑ που κατάρτισε ο ΔΕΣΦΑ, εντάσσεται στην τριετή περίοδο ανάπτυξης, με την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας να προσδιορίζεται τον Δεκέμβριο του 2023.

Ειδικότερα, περί τον Δεκέμβριο του 2020 αναμένεται να ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση για το έργο και τον Μάρτιο του 2024 αναμένεται να ενταχθεί πλήρως στο σύστημα. Να σημειωθεί ότι για την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη σκοπιμότητας, μιας και η λύση του LNG αποτελεί μία εκ των λύσεων που έχουν πέσει στο τραπέζι για την εξασφάλιση ηλεκτρικής επάρκειας του νησιού ή τουλάχιστον την ενίσχυση αυτής, που όμως σε κάθε περίπτωση κρίνεται αναγκαίο να επιβεβαιωθεί η σκοπιμότητα και οικονομική βιωσιμότητα του έργου.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η χρηματοδότηση του έργου αναμένεται να καλυφθεί από πιθανή επιχορήγηση, δάνειο της ΕΤΕπ, καθώς και από ίδια κεφάλαια του Διαχειριστή, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα ανάπτυξης 2020-2029.

Το έργο αφορά στη δημιουργία εικονικού αγωγού για την παροχή φυσικού αερίου (LNG) στην Κρήτη για τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η αλυσίδα εφοδιασμού περιλαμβάνει την υποδομή που απαιτείται για τη μεταφορά, εκφόρτωση, αποθήκευση και αεριοποίηση του ΥΦΑ στο νησί. Η εφοδιαστική αλυσίδα προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα της νέας προβλήτας SSLNG στη Ρεβυθούσα, έργο το οποίο, επίσης, περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο του ΔΕΣΦΑ, το LNG σκοπό έχει να αξιοποιηθεί ως συμπληρωτική πηγή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πλάι στην υπό εξέλιξη ηλεκτρική διασύνδεση του νησιού με την ηπειρωτική χώρα και την παραγωγή που θα προέρχεται από τις ΑΠΕ. Αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «η χρήση ΥΦΑ ως συμπληρωτικής πηγής για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα ενισχύσει την αξιοπιστία του συστήματος και την ασφάλεια του εφοδιασμού του νησιού».

Επιπρόσθετα, ο εικονικός αγωγός θα επιτρέψει την αποφυγή της χρήσης ακριβών και μη φιλικών προς το περιβάλλον καυσίμων και θα συμβάλει στη διείσδυση του φυσικού αερίου στα νησιά της Ελλάδας με περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για την τοπική οικονομία.

Το κομμάτι των υποδομών

Η υποδομή που απαιτείται για την παροχή ΥΦΑ περιλαμβάνει τρείς βασικές κατηγορίες.

Πρώτον το πλοίο μεταφοράς ΥΦΑ (προκαταρκτικό μέγεθος 18.500 m3 ). Αυτό το πλοίο θα φορτώνει τις ποσότητες ΥΦΑ από τον τερματικό σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας και θα εκφορτώνει ΥΦΑ στον Αθερινόλακκο, πριν επιστρέψει στον τερματικό σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας.
Δεύτερον, τις λιμενικές εγκαταστάσεις στον Αθερινόλακκο. Οι εγκαταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις πρόσδεσης, εκφόρτωσης, κρυογενικούς αγωγούς και κάθε άλλη αναγκαία υποδομή για την εκφόρτωση ΥΦΑ.
Τέλος, την υποδομή αποθήκευσης και επαναεριοποίησης που περιλαμβάνει τη δεξαμενή αποθήκευσης (προκαταρκτικό μέγεθος 40.000 m3 ), επαναεριοποιητές, αντλίες, πυρσό καύσης και κάθε άλλη αναγκαία υποδομή για την αποθήκευση και επαναεριοποίηση μιας επαρκούς ποσότητας ΥΦΑ για τη λειτουργία του τοπικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον Αθερινόλακκο.
Σταθμός φόρτωσης φορτηγών θα προβλεφθεί επίσης σε ένα δεύτερο στάδιο, προκειμένου να προμηθεύονται ΥΦΑ και άλλοι καταναλωτές στην Κρήτη (π.χ. ξενοδοχεία, βιομηχανίες) για αντικατάσταση του πετρελαίου.

Τι κόστος θα επιφέρει στις χρεώσεις χρήσης του ΕΣΦΑ

Αναφορικά με το ποια θα είναι η επίδραση της κατασκευής του έργου στη Μεσοσταθμική Χρέωση Χρήσης του ΕΣΦΑ, ο Διαχειριστής σημειώνει δύο σενάρια όπου στο πρώτο χωρίς επιχορήγηση, καταγράφεται ποσοστό 9,79% και στο δεύτερο με 50% επιχορήγηση, έχουμε 4.44%.

Για το πρώτο σενάριο, υπογραμμίζεται πως η επίπτωση στη Μέση Χρέωση έχει υπολογιστεί χωρίς να θεωρηθεί αύξηση στη ζήτηση φυσικού αερίου είτε για ηλεκτροπαραγωγή στη Κρήτη είτε για την παροχή φυσικού αερίου σε καταναλωτές εκτός δικτύου στο νησί. Αυτή είναι μία αρκετά συντηρητική προσέγγιση και εκφράζει τη μέγιστη αύξηση της μέσης χρέωσης θεωρώντας ότι:

η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής που θα τροφοδοτηθεί μέσω του εικονικού αγωγού σε περίπτωση μη πραγματοποίησης του έργου θα κατασκευαστεί στην ηπειρωτική χώρα και
σε περίπτωση που η μονάδα κατασκευαστεί στην Κρήτη δεν θα είναι απαραίτητες επιπλέον επενδύσεις.

energypress.gr