ΚΡΗΤΗ

Μέλος του Διεθνούς Δικτύου Λύσεων του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η αίτηση έγινε δεκτή από το UN SDSN – Για πολύ σημαντική εξέλιξη κάνει λόγο η πρυτανεία του Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προχώρησε στην υποβολή αναλυτικής υποψηφιότητας στο UN SDSN, μετά από σχετική πρόταση του Νίκου Παπαδάκη, καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και πρώην Μέλους του Advisory Board του UNDP/RCPAR (σε συνεννόηση με το UN SDSN Greece) και συνακόλουθα μετά τη θετική εισήγηση του Πρύτανη Καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα στο Πρυτανικό Συμβούλιο.

Μετά την εξέταση της υποψηφιότητας του Π.Κ., η Executive Committee του UN SDSN ενημέρωσε επισήμως, την 1η Οκτωβρίου ότι «ενθουσιωδώς ενέκρινε τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κρήτης ως Μέλος του Δικτύου».

Πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά το διεθνές κύρος και την εξωστρέφεια του.Το Δίκτυο UN SDSN ιδρύθηκε από τον τέως Γενικό Γραµµατέα του ΟΗΕ, Ban Ki-moon και άρχισε να λειτουργεί τον Αύγουστο του 2012 µε σκοπό να συνδέσει την ακαδηµαϊκή κοινότητα µε προσωπικότητες και φορείς λήψης αποφάσεων στους χώρους της κεντρικής διοίκησης, της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνίας των πολιτών από όλο τον κόσµο, στην προσπάθεια για επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης.

Διευθυντής του διεθνούς δικτύου είναι ο καθηγητής Jeffrey Sachs του Earth Institute του Columbia University. Η Γραµµατεία του δικτύου φιλοξενείται από την Οργάνωση «SDSN Association» (www/unsdsn.org/aboutus/sdsn-association), η οποία ιδρύθηκε το 2014 µε σκοπό την υποστήριξη του δικτύου UN SDSN στην προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης και έχει γραφεία στο Παρίσι και στη Νέα Υόρκη. Τα µέλη οργανώνονται σε εθνικά ή περιφερειακά δίκτυα, µε σκοπό την προώθηση βιώσιµων έργων και λύσεων, τη σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού σχετικά µε την βιώσιµη ανάπτυξη και τη συνεισφορά στον καθορισµό της ατζέντας δράσης σε διεθνές επίπεδο.