ΚΡΗΤΗ

Με εφαλτήριο την Κρήτη το παγκόσμιο δίκτυο “Πρασινίζοντας τα Νησιά”.

Με μεγάλη επιτυχία το διήμερο συνέδριο στο Ηράκλειο που καθιστά το νησί σημείο αναφοράς στο Μεσογειακό χώρο για την κυκλική οικονομία.

Η Κρήτη αποτελεί σημείο αναφοράς στο Μεσογειακό χώρο για την ανάπτυξη των νέων βιώσιμων μορφών οικονομίας, όπως η κυκλική οικονομία και η διαχείριση που κάνει στους φυσικούς πόρους.
Αυτό αποτελεί βασικό συμπέρασμα των εργασιών της διήμερης συνάντησης ου Παγκοσμίου Δικτύου Νησιών “GREENING THE ISLANDS – Πρασινίζοντας τα Νησιά”, που έγινε με μεγάλη επιτυχία στο Ηράκλειο.

Το GREENING THE ISLANDS στοχεύει στην ανάπτυξη και στην προώθηση βιώσιμων λύσεων στα νησιά, με κύρια προτεραιότητα την Κυκλική Οικονομία, η οποία περιλαμβάνει τους τέσσερις πυλώνες της Πράσινης Οικονομίας – ενέργεια, νερό, απόβλητα και κινητικότητα. Στοχεύει επίσης στην αναζήτηση καινοτόμων εφαρμογών στη γεωργία, τον οικολογικό τουρισμό, τον πολιτισμό.
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης σε συνάντησή του με τον Διευθυντή του Δικτύου Gianni Chianetta και τον Συντονιστή του Δικτύου Carlo Drago επεσήμανε τη σημασία της διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των νησιών της Μεσογείου στο πλαίσιο της πολιτικής για την εδαφική συνοχή, την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε σύνδεση με την προστασία του περιβάλλοντος και με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού και την περαιτέρω αναβάθμιση της τοπικής οικονομίας.

Όπως τόνισε ο Γ Κρεμλής, επίτιμος Διευθυντής της Γεν. Δνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Εντεταλμένος επί θεμάτων Κυκλικής Οικονομίας, ο συνδυασμός δράσεων που αφορούν την Κυκλική οικονομία, νησιωτικότητα και πράσινη επιχειρηματικότητα μπορούν να επιφέρουν την οικονομική ανάπτυξη στα νησιά, ως πολύτιμα εργαλεία για την ανάπτυξη και για την καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών.

Στις εργασίες του συνεδρίου από την Περιφέρεια Κρήτης παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ενέργειας Νίκος Καλογερής κι ο εντεταλμένος συμβουλος επί Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων, Γιώργος Αλεξάκης. Από επιστημονικής πλευράς παρουσιάστηκαν για την Κρήτη τα κύρια ζητήματα, τεχνικά στοιχεία και έργα-δράσεις στους τομείς: Υδάτων (Καθ Γ Καρατζάς), Βιώσιμων Μεταφορών (Καθ Θ Τσούτσος και Καθ Μ Παπαγεωργίου), Ενέργειας (Μ Αποστολάκη), Αποβλήτων (Ε Καργάκη), ενώ η Ε. Χατζηγιάννη Προϊσταμένη της Δνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και εκπρόσωπος της Περιφέρειας στο Δίκτυο παρουσίασε το νομικό πλαίσιο αδειοδότησης έργων και συναφείς στρατηγικές και προτεραιότητες της Περιφέρειας Κρήτης υπό το πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας.
Ακολούθησε συζήτηση, και προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών και συνεργασίας με τους ειδικούς επιστήμονες του δικτύου, για την αναζήτηση πιλοτικών προτεινόμενων δράσεων και νέων έργων, στους τομείς Υδάτων, Βιώσιμων Μεταφορών, Ενέργειας και Αποβλήτων. Στη συνάντηση συμμετείχε σημαντικός αριθμός εκπροσώπων Ερευνητικών και Ακαδημαϊκών Κέντρων της Κρήτης, Υπηρεσιών, συναφών επιχειρήσεων κι άλλων φορέων.

Το Παρατηρητήριο του Δικτύου Greening the Islands αποτελείται από μία ομάδα ειδικών με αντικείμενο την ανάλυση των νησιωτικών αναγκών και τον εντοπισμό καινοτόμων λύσεων στους παραπάνω τομείς για την υποστήριξη της εφαρμογής τοπικών στρατηγικών και παράλληλα, την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων. Το πρώτο έτος εργασίας θα περιλαμβάνει σχέδια προτάσεων για την ενέργεια, το νερό , τα απόβλητα και την κινητικότητα που εφαρμόζονται σε μια επιλεγμένη ομάδα νήσων, πιο συγκεκριμένα: το Αρχιπέλαγος Egadi (Favignana, Levanzo και Marettimo – Ιταλία), η Κρήτη, το Helgoland και το Μπορακάι των Φιλιππίνων.
Η Διήμερη Συνάντηση του Παγκοσμίου Δικτύου Νησιών “GREENING THE ISLANDS – Πρασινίζοντας τα Νησιά”, ήταν η πρώτη επίσκεψη και διοργανωθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της συνεργασίας που ξεκίνησε με το παρατηρητήριο.

Με εφαλτήριο την Κρήτη το παγκόσμιο δίκτυο "Πρασινίζοντας τα Νησιά”.
Με εφαλτήριο την Κρήτη το παγκόσμιο δίκτυο "Πρασινίζοντας τα Νησιά”.
Με εφαλτήριο την Κρήτη το παγκόσμιο δίκτυο "Πρασινίζοντας τα Νησιά”.
Με εφαλτήριο την Κρήτη το παγκόσμιο δίκτυο "Πρασινίζοντας τα Νησιά”.
Με εφαλτήριο την Κρήτη το παγκόσμιο δίκτυο "Πρασινίζοντας τα Νησιά”.