ΚΡΗΤΗ

Μια βόλτα στο Μπεντενάκι

Μια διαφορετική εικόνα από το Ηράκλειο του Μεσοπολέμου.

Το Μπεντενάκι και στο βάθος τα ιστιοφόρα με τον Κούλε.

pod11052018

Διακρίνονται κάποια καφενεδάκια που έχουν στήσει καρέκλες και τραπεζάκια.

patris.