ΚΡΗΤΗ

Νέα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα από το Πολυτεχνείο Κρήτης

Όλα τα νέα προγράμματα του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης για το ακαδημαϊκού έτος 2019-2020, καθώς και καταλητικές ημερομηνίες για την υποβολή αιτήσεων.

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του τα ακόλουθα προγράμματα:

Α. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (ΜΒΑ), στις ακόλουθες ειδικεύσεις (Ιστοσελίδα: www.mba.pem.tuc.gr, e-mail:mba@pem.tuc.gr).
  1. Μάρκετινγκ,
  2. Χρηματοοικονομική, και
  3. Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης
 2. Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and Manufacturing (Ιστοσελίδα: www.prodes.pem.tuc.gr, e-mail:prodes@pem.tuc.gr).

Β. Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)

 1. Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας – MasterofTechnology&InnovationManagement (ΜΤΙΜ), διεθνές Δ.Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης (Ιστοσελίδα: www.mtim.tuc.gr, e-mail: mtim@isc.tuc.gr).
 2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – AppliedMathematics, σε συνεργασία των Τμημάτων των μονοτμηματικών Σχολών Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Μ.Π.Δ.), Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧ.Ο.Π.), Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗ.ΠΕΡ.) και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡ.ΜΗΧ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης (https://www.math.tuc.gr/el/archi/).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων στο ΜΠΣ «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» είναι η Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019.

Γ. Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων διοργανώνονται τα ακόλουθα Δ.Π.Μ.Σ. (Ιστοσελίδα: www.sse-tuc.edu.gr, e-mail: info@sse-tuc.edu.gr):

 1. «Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων – Master of Science in Operational Research and Decision Making», σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις, η οποία θα αναγράφεται στο δίπλωμα:
  1. Άμυνας και Ασφάλειας (Defense and Security), και
  2. Αναλυτικής & Λήψης Αποφάσεων (Analytics and Decision Making)
 1. «Ευφυή Συστήματα – Master of Science in Intelligent Systems», σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις, η οποία θα αναγράφεται στο δίπλωμα:
 1. Μη στελεχωμένα συστήματα (Unmannedsystems)
 2. Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα (Intelligent Information Systems)

Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων για τα Διιδρυματικά ΠΜΣ είναι η Κυριακή 29η Σεπτεμβρίου 2019.

Δ. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής ΜΠΔ (Ιστοσελίδα: www.phd.pem.tuc.gr, e-mail:phd@pem.tuc.gr)

Σκοπός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών και η εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα των αντίστοιχων προγραμμάτων και ειδικεύσεων, όπως αυτά καθορίζονται από τα προσφερόμενα μαθήματα, καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

Κάθε Π.Μ.Σ. έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε αναπτύσσει και να ενισχύει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις ικανότητες των αποφοίτων, των στελεχών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών με στόχο την δημιουργία υψηλά καταρτισμένων και εξειδικευμένων ερευνητών και στελεχιακού δυναμικού.

Σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών είναι η παραγωγή νέας γνώσης, η προώθηση της καινοτομικής έρευνας, της επιστήμης και των εφαρμογών της με τη διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας καθώς και η δημιουργία άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της έρευνας και της τεχνολογίας.

Σημαντικές ημερομηνίες για τα Π.Μ.Σ. Α.1, Α2 και Β.1:

 • Πέρας κατάθεσης αιτήσεων: 8/9/2019
 • Ανακοίνωση επιλεγέντων: 17 Σεπτεμβρίου 2019
 • Αιτήσεις απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης: 18 – 20 Σεπτεμβρίου 2019
 • Ανακοίνωση Απαλλασσόμενων: 23 Σεπτεμβρίου 2019
 • Πέρας εγγραφών και καταβολής τελών φοίτησης: 28 Σεπτεμβρίου 2019
 • Έναρξη μαθημάτων: 7 Οκτωβρίου 2019

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Αιτήσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε στις ιστοσελίδες του κάθε Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είτε στη Γραμματεία:

κα. Λουκία Παπαδάκη
Τηλ.: +30.2821 37302 & 37161
e-mail:pmsmpd@isc.tuc.gr